mikkokarna Lapin puolustaja

Suomi kuntoon kansanvaltaisen aluehallinnon avulla

Lapin liitto esittää tänään 8.4.2015 julkistetussa, uudessa kasvun ja kehityksen aluemallissaan, että tulevaisuudessa kansanvaltainen maakuntahallinto vastaisi alueen kehittämisestä ja maankäytöstä ja yksi valtion aluehallintoviranomainen valvonnasta, ohjauksesta ja luvituksesta. Kunnat säilyisivät mallin mukaan edelleen kehittämisen ja kaavoituksen moottoreina, mutta maakuntahallinto tarjoaisi tukea kuntakentän muutoksiin ja mahdollistaisi nykyisen kuntayhtymäviidakon purkamisen. Esityksen mukaan nykyiset valtion organisaatiot Aluehallintovirasto ja ELY-keskus lakkautettaisiin ja tilalle perustettaisiin uusi Valtion aluehallintovirasto.

Lapin liiton esitys, Lapikas, on mielestäni hyvä avaus aluehallinnon kehittämiseen jo siksi, että Lapin kehittämispotentiaalin konkretisoituminen on avain Suomen arktisen strategian toteuttamisen onnistumiselle. Nyt esitetty malli sisältää useita konkreettisia esityksiä siitä, mitä tehtäviä aluehallinnossa voitaisiin järjestellä uudestaan.

On myös ilahduttavaa, että Lapin liiton esityksessä uusi aluehallintomalli on huomioitu yhtenä mahdollisuutena ILO169-yleissopimuksen ratifiointiedellytysten ratkaisussa. Kuten usein on todettu, valtion maa- ja vesiomaisuutta ei voida Lapissa antaa esimerkiksi saamelaiskäräjien hallintaan, mutta maakunnan ihmisille tämä omaisuus voitaisiin siirtää. Se olisi ainoa alueen oikeus- ja asutushistorian tunnustava ratkaisu, jonka mukaisesti ratifiointiedellytyksiä voitaisiin selvittää. Itse sopimuksen ratifiointia ei mielestäni kannata vielä luvata, mutta ratifiointiedellytysten selvittämiseen tulisi sitoutua tulevalla hallituskaudella.

Kaikki viimeaikaiset suuret valtionhallinnon uudistukset, kuten kunta- ja soteuudistus, ovat kompastuneet siihen, että koko Suomi on näissä uudistuksissa laitettu samaan, Helsingissä sorvattuun muottiin. Mielestäni laajempi itsehallinto maakunnissa voisi poikia parempia tuloksia niin kansantalouden kuin lappilaisten hyvinvoinninkin kannalta. Lapin liitto muistuttaakin esityksessään läheisyysperiaatteesta, jonka mukaan julkisen vallan päätökset tulisi tehdä mahdollisimman lähellä ihmisiä sillä tasolla, jolle ne luonteensa mukaan sopivat. Etääntyneen ja pirstoutuneen aluehallinnon sijasta nyt on aika siirtyä kohti eurooppalaista läheisyysperiaatteelle rakentuvaa mallia.

Lapin aluemallissa maakuntapäivien edustajat valittaisiin kunnallisvaalien yhteydessä ja maakuntapäivät valitsisivat keskuudestaan maakuntahallituksen. Organisaation tai sen toimintojen sijoittamiseen esityksessä ei oteta kantaa, mutta mielestäni keskittämiskehitystä ei voida maakunnan sisälläkään hyväksyä, vaan mallin jatkokehittelyssä on pidettävä huoli siitä, että valta ja toiminnot hajautuvat koko Lappiin.

Pitkän tähtäimen tavoitteeksi tulisi asettaa vieläkin laajempi alueellinen itsehallinto, jossa maakuntapäivät saisivat asetuksenantovaltuuden. Tämä tarkoittaisi sitä, että eduskunta säätäisi lait, mutta maakunta saisi oikeuden antaa lakeja täsmentäviä ja täydentäviä säädöksiä. Ymmärrän hyvin tämän olevan poliittisesti haastavaa, mutta vain näin voidaan aidosti varmistaa, että maakuntamme erityispiirteet tulevat huomioiduksi kansallisessa lainsäädännössä.

Lapin liitto esittää, että tulevassa hallitusohjelmassa sovittaisiin aluehallinnon kokonaisuudistuksen selvittämisestä seuraavan hallituskauden aikana ja ainakin keskusta on Juha Sipilän johdolla ilmoittanut tukevansa tällaisia alueellisia kokeiluja. Lapin on nyt näytettävä, että se osaa käyttää aluemallin kautta sille osoitettavaa valtaa vastuullisesti. Laitetaan Lappi kuntoon – Suomi tulee kuntoon siinä samalla!

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän anttiliikkanen kuva
Antti Liikkanen

Mielenkiintoinen puheenvuoro eduskuntavaalien alla tässä vaalissa ehdolla olevalta henkilöltä, jolla on ennestään vahvoja ulostuloja sekä tässä että ILO169-asiassa.

Lapin liiton entisenä valtuuston pj:na ja vpj:na, edelleen Lapin liiton valtuuston jäsenenä sekä EU:n alueiden komitean jäsenenä (delegaatti tähän syntyy Rovaniemen kaupunginvaltuuston jäsenen asemasta) aion palata Lapikas-ohjelmaan tarkemmin eduskuntavaalien jälkeen.
En niitä koskevan vaalityön aikana.

Lapin liiton korkein päättävä elin, Lapin liiton valtuusto, ei ole vielä käsitellyt tätä ohjelmaa.

Ohjelma on valmisteltu siinä tarkoituksessa - ymmärtääkseni - että liiton kuntavaaleilla valitut ja sillä "oikeutuksella" liiton valtuustossa toimivat ottavat asiaan kantaa toukokuussa.

Yleisesti olen sitä mieltä, että yhteiskunnassa valtiopäivillä asiasta säätävät ihmiset - kansanedustajat - eivät olisi samoja henkilöitä kuin kunnissa, kuntayhtymissä ja maakuntaliitoissa asiasta päättävät tai niitä valmistelevat henkilöt.

Nythän tilanne on se, että yli 160 kansanedustajaa on valtiopäivillä säätämässä lakeja, joita he itse ovat sitten kunnissa ja kuntien yhtymissä usein johtavissa asemissa soveltamassa.
Äänestäjät toki ovat samoja.

sidos: olen lääkärin virastani eläkkeellä ja ehdolla eduskuntavaaleissa 2015 (SDP). Kärnä on Enontekiön kunnanjohtaja (kesk), josta virasta hän on virkavapaalla vaalien ajan.

Käyttäjän Olli-PekkaSalminen kuva
Olli-Pekka Salminen

Lapin mallin dilemma on se, että se ei huomioi subsidiariteettia suhteessa kuntiin vaan focusoituu valtion ja maakunnan väliseen problematiikkaan. Subsidiariteettiperiaate on monen suuntainen.

Miten kuuluu Enontekiöläisen hento ääni jos esitetyssä pamfletissa suorassa kansanvaalissa äänestysalueena on koko Lappi ?

Vielä ehtii vettä virrata Kemi-, Tornio-, Ounas-, Tenojoessa, ennen kuin kokeilulaki on voimassa, mutta hyvä että jostakin kuitenkin aloitetaan.

Varsinainen kädenvääntö käydään valtion ja mk-liiton kanssa siitä mitä tehtäviä mk-liitolle siirtyisi ja siirtyykö ecuja ? Kuten tiedämme kunta-valtio -suhteesta ja rahoituksesta, valtio on vienyt kuntia kuin kuoriämpäriä, joten vielä ei kannata asian suhteen hurrata. Mutta hyvä avaus kuitenkin, joskin realismia täytyy olla aina mukana, pamfleteissakin.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset