mikkokarna Lapin puolustaja

Norjan turvapaikkapolitiikka ei ole Suomea tiukempaa

Norjassa maahanmuuton ja integraation ministeri Sylvi Listhaug on todennut, että Norja voisi kieltäytyä ottamasta vastaan hakemuksia turvapaikanhakijoilta, jotka saapuvat muiden Pohjoismaiden tai Venäjän kautta. Norjan hallitusta onkin kritisoitu sen valmistelemista turvapaikkapolitiikan tiukennuksista, sillä niiden nähdään olevan ristiriidassa esimerkiksi Geneven pakolaissopimuksen kanssa. Mikäli Norja päättäisi kokonaan olla ottamatta vastaan turvallisista maista saapuvia kolmansien maiden turvapaikanhakijoita, päättäisi se käytännössä olla noudattamatta sopimusta.

En usko päivääkään, että näin tapahtuisi. Ulospäin on vain haluttu antaa kuva äärimmäisen tiukasta linjasta, mikä onkin tässä tilanteessa järkevää. Jopa Suomessa on tietyissä medioissa ja julkisessa keskustelussa luotu kuvaa, jonka mukaan Norja tekisi Suomea huomattavasti tiukempaa turvapaikkapolitiikkaa. Ei tee – ainakaan nykyisellään. Norjan ja Suomen turvapaikkapoliittiset käytänteet ovat käytännössä yhtäläiset ja molempia maita sitovat samat kansainvälisoikeudelliset velvoitteet, joihin ne ovat myös sitoutuneet. Norja on vain onnistunut kahdenvälisissä neuvotteluissaan Venäjän kanssa sopimaan jostain, mihin Suomi ei toistaiseksi ole pystynyt. 

Norja "päätti" 28.11.2015, että Norjaan ei päästetä ilman Norjaan tai Schengen-alueelle myönnettyä viisumia. Asiasta tiedotettiin näyttävästi ja tiedottamista seuraavan päivän jälkeen Norjaan ei olekaan saapunut yhtään turvapaikanhakijaa Venäjältä. Uutisessa ei todellisuudessa ollut mitään uutta. Norja ei ole kieltäytynyt ottamasta vastaan turvapaikanhakijoita Venäjältä, mutta jostain syystä heitä ei enää Venäjältä Norjaan saavu. Tai pikemminkin venäläiset eivät heitä enää Norjaan päästä. 

Norjan ulkoministeri rge Brende totesi itsekin marraskuussa, että "rajan sulkeminen Venäjälle olisi hyvin epäviisasta". Sen sijaan Brende pyysi Venäjää pysäyttämään kaikki sellaiset henkilöt, joilla ei ole viisumia Norjaan tai Schengen-alueelle. Oletan, että asiasta käytiin neuvotteluja Brenden ja Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrovin välillä ja näiden neuvotteluiden tuloksena Venäjä päätti pysäyttää turvapaikanhakijoiden saapumisen Norjaan. Suomen osalta näin ei ole päätetty toimia, vaikka rajaviranomaiset ovatkin arvioineet, että myös Suomeen saapuvaa liikennettä säännöstellään. 

Turvapaikkapoliittinen tilanne itärajalla on kuitenkin kriisiytymässä. Norjassa perusteetta turvapaikkaa hakeneiden pikakäännytykset pystytään tekemään 48 tunnissa, kun meillä Suomessa kuluu kahdeksan vuorokautta. Se on aivan liian pitkään. Lapin rajavartiosto tiedotti eilen, että mikäli hakijoiden määrä säilyy nykyisellä tasollaan, voi Venäjältä tulla Suomeen tämän vuoden aikana 7 500 turvapaikanhakijaa.

Voi olla, että Suomen asema EU:n jäsenenä on vaikeuttanut neuvottelutuloksen saavuttamista Venäjän kanssa. EU on hoitanut omaa turvapaikkapolitiikkaansa luokattoman huonosti. Schengen-säännöstöä, joka on lopulta osa kysymyksen ratkaisua, ei ole noudatettu ja EU:n Venäjä -suhteet ovat edelleen tulehtuneet. Ilmassa on kuitenkin useita positiivisia signaaleja. Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa on poikkeavan tilanteen takia otettu käyttöön sopimuksen mahdollistamat sisärajatarkastukset ja turvapaikanhakijoita ei saavu länsirajallemme käytännössä ollenkaan.

Sopimuksen noudattamista tulee nyt ehdottomasti vaatia ja ulkorajojen hotspotit on saatava toimintaan ennen kesää. Turvapaikanhakijoiden liike on pysäytettävä EU:n ulkorajoille, missä myös turvapaikkatutkinnat tulee hoitaa. Samalla on pyrittävä palauttamaan Suomen ja Venäjän välinen rajatilanne normaaliksi. Tämä onnistuu ainoastaan hyvällä ulkopolitiikalla ja yhteispohjoismaisilla käytänteillä. Suomella on opittavaa Norjan ulkopolitiikasta ja mediastrategiasta.

P.S. Kansainvälisellä tasolla olisi myös syytä keskustella Geneven pakolaissopimuksen uudistamisesta. Sopimus ei kaikilta osiltaan vastaa nykyiseen tilanteeseen ja jos jopa yli puolet EU:n alueelle saapuvista turvapaikanhakijoista hakee turvapaikkaa perusteetta, ovat asiat pielessä. Resurssit pitää kohdentaa niiden ihmisten auttamiseen, jotka todella ovat avun tarpeessa.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

2Suosittele

2 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (15 kommenttia)

Niko Sillanpää

Kansainvälisestä suojelusta voi luopua (tai rajata) siinä missä Schengenin ja Dublinin kv sopimuksista on EU:n alueella de facto tehty. Kyseessä on meidän etujemme vastainen sopimus, sellaista ei ole järkeä noudattaa.

Käyttäjän mikkokarna kuva
Mikko Kärnä

Olen sitä mieltä, että Geneven pakolaissopimus ei kaikilta osiltaan vastaa nyt käynnissä olevaan tilanteeseen. Siitä ei kuitenkaan käytännössä voida luopua yksipuolisesti, vaan sopimuksen tarkentaminen tulisi nostaa esille YK -tason neuvotteluissa. Jos jopa 70% turvapaikkahakemuksista on todettu perusteettomiksi, on asialle ehdottomasti tehtävä jotain. Schengenin sopimus on osa tilanteen ratkaisua, se ei ole ongelma ja myös Dublin -sopimuksen mukaisia palautuksia tehdään jatkuvasti. Mutta kyllä, näiden sopimusten tarkempaa noudattamista tulisi vaatia.

Käyttäjän SepSaa kuva
Seppo Saari

Huonot ja jatkuvasti rikotut sopimukset (Geneve, Schengen) tulisi purkaa/ korvata ajanmukaisilla/ toimivilla joka tapauksessa ja pian. Eivät ne mitään Jumalan sanaa voi olla silloin, kun todellisuuskaan ei niitä seuraa.
Muuten mistä tuo lukema "70%" on peräisin?

Jos perusteettomia/ vilpillisiä hakemuksia tai väärinkäytöksiä on vaikkapa vain 10% tai esim. keskimäärin yksi päivässä (364/v), tilanne on jo silloin hälyttävä. Hyväksyisimme laittomuuden ilman mutinaa?

Muussa tapauksessa alamme luisua jo omassakin lainkuuliaisuudessa sameille vesille.
P.S.
Olisi kammottavaa, jos implisiittisesti hyväksyisimme esim. 10-20%:n työttömyyden vain siksi että sellainen on tilanne useissa maissa euroalueella.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Kirjoituksesta käy ilmi "Norja "päätti" 28.11.2015, että Norjaan ei päästetä ilman Norjaan tai Schengen-alueelle myönnettyä viisumia. Asiasta tiedotettiin näyttävästi ja tiedottamista seuraavan päivän jälkeen Norjaan ei olekaan saapunut yhtään turvapaikanhakijaa Venäjältä."

Tuo on oiva esimerkki siitä millä tavoin voidaan saada muuttovirta hallintaan turvallisesta maasta, kuten Venäjältä. Miksihän Suomi ei ole päättänyt samalla tavalla? Meillä vain otetaan edelleen vastaan kaikki Raja-Joosepin ja Sallan kautta tulevat turvapaikkaa hakevat? Olihan Päivi Nerg Venäjällä keskustelemassa sikäläisessä maahanmuuttovirastossa, jossa on keskusteltu ilmeisesti muusta kuin turvapaikanhakijoiden tulosta turvallisesta maasta ja siitä ettei Suomessa hyväksytä Norjan tavoin tällaista. YLEn uutiskirjoituksessa nimittäin kirjoitetaan tuosta tapaamisesta mm. näin:

"Toisaalta Nergin odotus on, että Suomen ja Venäjän maahanmuuttovirastojen välille syntyisi uusi yhteistyösopimus.
Siinä sovittaisiin tarkemmin "yhteistyön rajapinnoista" nykyisessä, muuttuneessa turvapaikanhakijatilanteessa, hän selventää.

Sisäministeriön tiedotteessa todetaan tuosta keskustelutilaisuudesta:

"Kansliapäällikkö keskustelee venäläisten kollegoidensa kanssa maiden maahanmuuttotilanteesta, Euroopan turvapaikanhakijatilanteesta ja laittoman maahanmuuton torjunnasta. Aiheena ovat myös turvapaikanhakijoiden palautuskäytännöt."

Tuosta käy selville se ettei ollut tarkoitustaan estää organisoitua maahanmuuttoa turvapaikanhakijoina. Miksi hallitus ja eduskunra ei ole puuttunut tähän Norjan tavoin? Eikä kyse ole tällöin muusta kuin periaatteesta, eikä määristä. Turvallisesta maasta ei tulisi missään olosuhteissa katsoa olevan oikeutta tulla naapurimaahan hakemaan turvapaikkaa.

Venäjä on allekirjoittanut niin sopimuksen pakolaisten oikeudellisesta asemasta eli Geneven pakolaissopimuksen kuin muutkin Geneven sopimukset, joten Venäjän on tullut jo käsitellä turvapaikkahakemukset. Onhan todettu tänne hakeutuvien joukossa olevan sellaisia jotka olvat asuneet jopa useita vuosia Venäjällä ja osaavan maan kieltä. Missä on Suomen pikakäännytykset jo rajalla näinkin selvissä tapauksissa? Eikö ulkomaalaislain 103§:llä ole mitään merkitystä? http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150194#P...

Käyttäjän mikkokarna kuva
Mikko Kärnä

Kuten blogissani totesin, ei Norjan päätöksessä ole mitään uutta. Näin Suomikin on päättänyt Schengeniin liittyessään. Ei Suomeenkaan oteta ketään ilman asianmukaisia matkustusasiakirjoja, mutta jos rajalle saapuva henkilö hakee turvapaikkaa, on turvapaikkatutkinta suoritettava. Norjaan ei vain ole saapunut enää yhtään turvapaikanhakijaa, koska Venäjä ei heitä sinne enää kahdenvälisten neuvottelujen jälkeen päästä. Mutta Suomeen päästää. Kyseessä on siis ulkopoliittinen kysymys, eikä mikään Norjan järjestelmän tiukentaminen.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Tarkoitinkin kommentillani sitä että miksi Suomi ei toimi Norjan tavoin vaan jatkaa Nergin neuvottelumatkalla jotain yhdessä sovittua linjaa. Suomikin voisi ihan hyvin tehdä lakimuutoksen pikaisesta käännytyksestä Norjan tavoin ja ilmoittaa tuosta Venäjälle. Rajalle muutama parakki tilapäistä asumista varten eli hakemuksen käsittelyajaksi ja pikakäännytys voimaan Norjan tapaan. Nyt hakijoita kuljetetaan ja majoitetaan pitkiä aikoja ympäri maata.

pekka numminen

"Ei Suomeenkaan oteta ketään ilman asianmukaisia matkustusasiakirjoja, mutta jos rajalle saapuva henkilö hakee turvapaikkaa, on turvapaikkatutkinta suoritettava." /Kärnä

"Norjan oikeusministeriö on ilmoittanut, että Venäjältä saapuvien turvapaikanhakijoiden hakemuksia ei käsitellä. Norjan hallitus valmistelee maahanmuuttovirastolle ohjeita turvapaikanhakijoiden välittömästi käännyttämisestä takaisin Venäjälle." /YLE

Et näe näissä toimintatavoissa oleellista eroa?

Käyttäjän mikkokarna kuva
Mikko Kärnä

Kuten blogissani kirjoitan, ei toimintatavoissa ole eroa. Norjaan ei vain enää tule turvapaikanhakijoita Venäjältä. Tämä on tietysti osa Norjan mediastrategiaa. Jos Venäjä päättäisi päästää edelleen turvapaikanhakijoita Norjaan, joutuisi Norja kansainvälisten velvoitteidensa nojalla käsittelemään hakemukset. Venäjä ei kuitenkaan heitä enää Norjaan päästä.

Käyttäjän sirpaabdallah kuva
Sirpa Abdallah

Jopa Saksassa on ryhdytty ajamaan rajojen sulkemista laittomasti maahan pyrkiviltä, jotka tulevat turvallisesta maasta. Verkkouutisissa kirjoitetaan mm.:
"Allekirjoittajat vaativat rajojen sulkemista laittomasti maahan pyrkiviltä turvapaikanhakijoilta. Aloitteessa vaaditaan, että "henkilöt, jotka haluavat tulla turvallisesta kolmannesta maasta laittomasti Saksaan, on käännytettävä jo rajalta takaisin siten, kuin turvapaikkamenettelyä koskevan lain 18§ 2. kappale määrää".

Aloitteesta on tarkoitus äänestää parlamenttiryhmän kokouksessa 26. tammikuuta. Allekirjoituksia kerätään siihen saakka."

http://www.verkkouutiset.fi/ulkomaat/cdu%20allekir...

Miksi tämän käsittäminen on niin kovin vaikeaa Suomessa? Onko lainsäädäntö todellakin enemmistöhallituksessakin liian pitkissä kantimissa? Vai onko käsitettävä siten että hallituksessa on ainakin kaksi puoluetta (keskusta ja kokoomus), jotka haluavat muuttovirran jatkuvan, vaikka siihen ei ole varaa?

Käyttäjän mikkokarna kuva
Mikko Kärnä

Jos halutaan sulkea rajat viisumitta maahan saapuvilta turvapaikanhakijoilta, tarkoittaa se käytännössä Geneven pakolaissopimuksesta irtautumista. Käytännössähän tämä tarkoittaa, että yksikään maa ei tämän jälkeen joutuisi käsittelemään yhtäkään turvapaikkahakemusta mikäli se ei niin haluaisi. Olen sitä mieltä, että Geneven sopimuksen uudistamisesta kannattaisi neuvotella, koska se ei kaikilta osiltaan vastaa tähän nyt käsillä olevaan tilanteeseen. Mutta sopimuksesta irtautuminen yksipuolisilla päätöksillä olisi kyllä poliittisesti haastavaa ja seuraukset voisivat olla todella arvaamattomat. En kannatta tällaista ratkaisumallia, mutta kuten yllä todettua, sopimuksesta kannattaisi neuvotella.

Käyttäjän MargaretaBlafield kuva
Margareta Blåfield

Turvapaikkahakemus on käsiteltävä yksilölliseti.
Kaikki aloitteet eivät ole toteuttamiskelpoisia.

Käyttäjän uninenmies kuva
Tuomo Niemelä

Eli sekä Suomi, että Norja noudattavat yksipuolisesti tekemiään sopimuksia, sopimukset ovat about samanlaisia, mutta Suomen eduskunta on yksinkertaisesti norjalaista vastinettaan tyhmempi?

Kohta tulee: se on pelkästään ulkoministerin vika. En usko

(edit: Kärnä ei edusta hallitusta, vaan eduskuntaa)

Erik Ranttila

miks suomi ei tee niin kuin norja yksinkertasesti sulje vaan itäraja niiltä jolla ei matka asiakirjat kunnossa ??
niinhän tehään muutenkin kaikille joilla ei matka asiakirjat kunnossa.
ja myös tää norjan malli palauttaa turvapaikan hakijat tehokaasti täs ois mallia suomellekin :D ei mulla muuta

http://www.tv2.no/2016/01/12/nyheter/asylsokere/79...

Käyttäjän joukorep kuva
Jouko Repo

# 12

5500 takaisin. Norja noudattaa Geneven sopimusta. Kuten Suomikin. Onkohan siinä sopimuksesa jotain pienellä kirjoitettua, jota Suomen virkamies ei ole hoksannut ?

Käyttäjän JuhaHyvrinen kuva
Juha Hyvärinen

Mikko, Geneven pakolaissopimus ei koske elintasopakolaisia, mistä on kyse. Pakolaissopimus tarkoittaa henkilökohtaista vainoa uskonnon, etnisen ryhmän tai rodun perusteella. Kehoitan sinua perehtymään pakolaissopimukseen ja Suomen UML:n. Norja toimii aivan oikein käännyttäessään siirtolaiset rajoiltaan. Maahan tullessaan siirtolaisilla pitää olla passi ja maahantuloviisumi.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset