mikkokarna Lapin puolustaja

Jokaiselle oikeus tahdon mukaiseen hoitoon elämän loppuvaiheessa

  • Jätin oman hoito- ja elinluovutustahtoni tänään. Olo on kevyt.
    Jätin oman hoito- ja elinluovutustahtoni tänään. Olo on kevyt.

Hoitotahto on etukäteen annettu tahdonilmaus omasta hoidosta tulevaisuuden varalle. Sitä sovelletaan tilanteissa, joissa potilas ei kykene enää vammautumisen tai sairastumisen takia omaa tahtoaan ilmaisemaan. Hoitotahdossa ihminen voi esimerkiksi määrätä, että mikäli hän on vaikeasti tai parantumattomasti sairastunut tai vammautunut, ei häntä saa enää elvyttää tai tehdä sellaisia tutkimuksia ja hoitoja, jotka aiheuttavat ja pidentävät kärsimyksiä. Tämän lisäksi hoitotahdon yhteydessä voidaan määrätä esimerkiksi elintenluovutuksesta.

Potilaan itsemääräämisoikeus on koko sosiaali- ja terveydenhuollon johtava periaate. Ihmisen tulee saada itse päättää, miten häntä erilaisissa tilanteissa hoidetaan. Ellei hoitotahtoa ole ilmaistu etukäteen, jää päättäminen lääkärin ja omaisten vastuulle. Omaisille hoitovalintojen tekeminen läheisensä puolesta voi olla vaikeaa, mikäli asiasta ei ole keskusteltu etukäteen.

Hoitotahdon ilmaisemisella on yhteiskunnan kannalta myös taloudellinen puolensa. On arvioitu, että noin 30 prosenttia henkilön terveydenhuoltoon elämänsä aikana käyttämistä kustannuksista kulutetaan viimeisten kuuden kuukauden aikana. Osa tästä rahasta kulutetaan hoitoihin ilman erityistä potilaan tahtoa eivätkä ne vaikuta väistämättömään. Esimerkiksi La Crossen kaupungissa Yhdysvalloissa peräti 96 prosenttia potilaista on laatinut hoitotahdon. Tämä on taannut heille heidän haluamansa hoidon, helpottanut omaisten tuskaa vaikeissa tilanteissa sekä laskenut terveydenhuollon toimintamenoja tuntuvasti. Parantumattomasti vammautuneen tai sairastuneen hoitaminen on La Crossessa noin 30 prosenttia edullisempaa kuin muualla Yhdysvalloissa. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistusta toteutettaessa olisi hyvä pohtia, miten etukäteisen hoitotahdon ilmaisemista voitaisiin Suomessa edistää. Hoitotahto voidaan ilmaista täysin vapaamuotoisesti, mutta olisiko tähän luotavissa standardisoitu malli? Potilaan tahdon mukainen hoito kaikissa tilanteissa voidaan varmistaa, mikäli jokaiselle täysi-ikäiselle suomalaiselle lähetettäisiin "hoitotahtokirje", jossa muistutettaisiin mahdollisuudesta oman hoitotahdon ilmaisemiseen. Hoito- ja elinluovutustahto voidaan tämän jälkeen kirjata OmaKanta-järjestelmään. Viranomaisille voitaisiin myös säätää velvollisuus täysi-ikäisten kansalaisten hoitotahdon selvittämiseksi. Tässä tapauksessa on kuitenkin varmistettava, että jokaisella on oltava myös oikeus jättää hoitotahtonsa ilmaisematta mikäli niin haluaa.

Kuolemasta on muodostunut yhteiskunnassamme osaltaan tabu ja siitä keskusteleminen on usein vaikeaa, vaikka se on väistämätön osa elämää. Jokaisen olisi kuitenkin hyvä pohtia jo etukäteen, kuinka haluaisi tulla hoidetuksi elämänsä loppuvaiheessa väistämättömän edessä. Tämä pohdinta voi olla rankka, mutta kun se on tehty, se myös vapauttaa ihmisen elämään täysillä. Itse jätin oman hoito- ja elinluovutustahtoni OmaKanta -järjestelmään tänään.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset