mikkokarna Lapin puolustaja

Maksaako muu Suomi asumisen metropolialueella?

  • Eduskunnan tietopalvelun koostamat luvut asumistuesta.
    Eduskunnan tietopalvelun koostamat luvut asumistuesta.
  • Valtiotieteen tohtori Timo Aron laatima kartta asumistuesta saajaruokakunnittain.
    Valtiotieteen tohtori Timo Aron laatima kartta asumistuesta saajaruokakunnittain.

Liittyen viimeaikaiseen keskusteluun tulonsiirroista eri maakuntien välillä, olen tilannut eduskunnan tietopalvelulta kaikki saatavilla olevat laskelmat eri tukimuodoista ja valtionrahoituksen kohdentumisesta Suomessa. Tulen käsittelemään näitä laskelmia blogikirjoitusten sarjassa, jonka aloitan nyt käymällä läpi yleisen asumistuen kohdentumisen.

Jos laskelmaa haluaa tarkastella kapeasti, sen pohjalta voisi todeta, että muu Suomi maksaa asumisen Uudellamaalla. Kokonaisuutena asumistukea maksetaan noin 931 miljoonaa euroa, josta 348 miljoonaa, eli peräti 37%, kohdentuu Uudellemaalle. Kun tämä jaetaan asukaskohtaiseksi summaksi, saa Uusimaa 215 euroa per asukas koko maan keskiarvon ollessa 148 euroa. Jos tuen määrä olisi Uudellamaalla sama kuin koko maan asukaskohtainen keskiarvo, säästäisimme 108,5 miljoonaa euroa yhteisiä verovaroja.

Valtiotieteen tohtori Timo Aro laati eduskunnan tietopalvelulta tilaamieni lukujen innoittamana selkeän kartan, jossa on esitetty yleinen asumistuki saajaruokakuntaa kohden maakunnittain. Uusimaa on ylivertainen tässäkin vertailussa. Ruokakuntakohtainen tuki on siellä 384 euroa muiden maakuntien tuen vaihdellessa 283 ja 314 euron välillä. Tuen määrässä on noin 18 prosentin ero seuraavana tulevaan Pirkanmaahan.

Asumistuesta voidaan tämän ja muiden julkisuudessa olleiden tietojen nojalla  tehdä seuraavia johtopäätöksiä:

1.    Asumistuki vääristää asuntojen vuokratasoa erityisesti kasvavilla kaupunkiseuduilla.

2.    Asumistuen kautta verovaroja ohjataan valtaisia määriä vuokranantajille. Suomen suurin yksityinen vuokra-asuntoyhtiö on puolestaan VVO, jonka kautta voittoja ohjataan myös erinäisille ammattijärjestöille.

3.    Asumistuki on yhteiskunnan tukijärjestelmä, joka on omiaan vauhdittamaan kaupungistumiskehitystä. Tätä tosiseikkaa ei usein haluta tunnustaa vaan päinvastoin väitetään, että Suomessa suositaan rakenteita, jotka tukevat asumista syrjäseuduilla.

4.    Asumistuesta on osaltaan muodostunut matalapalkkatuki kehittyville kaupunkiseuduille

Mitä sitten pitäisi tehdä? Mielestäni yhteiskunnan ja yritysten pitää avoimesti pohtia, voisivatko ne järjestellä toimintojaan uudelleen siten, että koko maan asuntokapasiteetti saataisiin käyttöön, ja vältettäisiin asuntomarkkinoiden pitkittynyt ylikuumeneminen Uudellamaalla. Ihmisiä tulisi saada muuttamaan pois kaupunkiseuduilta. Tämä vaatii julkishallinnon ja erityisesti yritysten toteuttamaa alueellistamista, joka on nykyään digitalisaation myötä valtava mahdollisuus. Se tarjoaisi myös itsessään säästöjä mm. edullisempien liiketilojen myötä. Tällaisten ratkaisujen syntymiseen keppi on huono kannustin. Porkkanana sen sijaan voisi toimia esimerkiksi se, että valtio antaisi virkamiehille mahdollisuuden valita oman asemapaikkansa, kun työn luonne sen mahdollistaa. Toimistotiloja tässä maassa kyllä riittää. 

Toinen ratkaisukeino on edullisten asuntojen tuotannon lisääminen kasvavilla kaupunkiseuduilla. Usein pulaa on erityisesti pienistä vuokra-asunnoista. On muistettava, että asuntomarkkinoita ohjaavat selkeästi ennen kaikkea kysynnän ja tarjonnan lait. Koska pääkaupunkiseudulle on luotu myös keinotekoisesti kysyntää, menee huonompikuntoinen asunto siellä helpommin vuokralle. Maksajana toimii nykyään valitettavan usein sosiaalitoimisto. Pienten asuntojen osalta on muistettava, että neliöhinta on niissä usein suuria korkeampi. Tämä nostaa asumistuen määrää per asukas ja per ruokakunta. 

Mielestäni olisi myös perusteltua lopettaa ammattijärjestöille kohdennettavat verovapaat osingot. Nämä ruokkivat tilannetta, jossa vuokrankorotukset siirretään suoraan vuokranantajien tulokseen ja niitä toteutetaan ilman varsinaista perustetta.

Itse asumistuki kaipaa myös kehittämistä. Mahdollisia keinoja tukisummien hillitsemiseksi olisi säätää tuelle sellainen katto, että se ei voisi enää lietsoa tilannetta entisestään. Vaikka leikkauspäätökset ovat ikäviä, olisi mielestäni syytä myös harkita tuen asteittaista laskemista. Tällaiseen päätökseen tarvittaisiin vahva parlamentaarinen tuki ja siihen tulisi sitoutua useammaksi hallituskaudeksi kerrallaan hallituspohjasta riippumatta. Ehkä suurin ongelma on kuitenkin koko tukijärjestelmän mosaiikkimaisuus. Sitä tulisi selkiyttää merkittävästi.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

12Suosittele

12 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (62 kommenttia)

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Mikko Kärnä,
ei maksa. Olet nyt ottanut yhden tilaston ja käsittelet sitä erillään muusta kokonaisuudesta.

Kerrot seuraavaa: "Kun tämä jaetaan asukaskohtaiseksi summaksi, saa Uusimaa 215 euroa per asukas koko maan keskiarvon ollessa 148 euroa. Jos tuen määrä olisi Uudellamaalla sama kuin koko maan asukaskohtainen keskiarvo, säästäisimme 108,5 miljoonaa euroa yhteisiä verovaroja."

Laitetaan tähän rinnalle aiemmin esille tuomasi tiedot kuntien valtionosuuksista, jos sen laittaa esittämäsi kartan viereen, niin se on käytännössä käänteinen. Otetaan esimerkiksi edustamasi Lappi, siellä asumistuen määrä per henkilö on tilastosi mukaan 143 euroa ja Uudellamaalla 215 euroa per asukas eli eroa 82 euroa per asukas.

Valtio taas maksaa kunnille valtionosuuksia s.e. Lapissa se on pääosin yli 3500 euroa per asukas ja Uudellamaalla noin 1000 euroa per asukas. Erotukseksi tulee alarajallakin laskettuna 2500 euroa.

Jos näitä vertaillaan rinnan, niin verrattuna asumistukeen hyötyy Lapin asukas valtionosuuksita 30 kertaa enemmän Uudenmaan asukkaaseen verrattuna.

Paljonko enemmän sitä rahaa tarvittaisiin Lappiin, jotta tilanne olisi mielestäsi oikeudenmukainen?

Keskustelussasi valtionosuuksista totesit: "Mediaa ja monia ihmisiä vaivaa valitettavasti katsantokannan kapeus. Kansantaloutta tulisi katsoa kokonaisuutena ja nähdä Suomi yhtenä kokonaisuutena. Valtionosuuksien ja sen tasauksen kritisoiminen ei ole kokonaisuuden katsomista, vaan mitä suurinta "osaoptimointia". Se on myös tahallista vastakkainasettelun lietsomista. "

Mitä itse teet tässä? Katsot kokonaisuutena etkä lietso vastakkainasettelua?

http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229054-...

Käyttäjän jariekilpinen kuva
Jari Kilpinen

Olisi kummallista jos pääkaupunkiseudulla ei olisi suuremmat asumistukimenot. Tämä taitaa olla sitä niin kutsuttua 0 tutkimusta.
Onhan päivän selvää että asunnot ovat kalliimpia pääkaupunkiseudulla ja sen voisi päätellä jo siitä että on eri kalleusryhmän kuntia.

Pitäisi ottaa myös huomioon paljonko pääkaupunkiseutu tukee verotuloilla muuta Suomea, karkea veikkaus on että kun otetaan tämä huomioon, niin pääkaupunkiseutu tukee muuta Suomea.

Tässä on tarkoitushakuisesti lähdetty syyttämään pääkaupunkiseutua. Pääkaupunki seutu kyllä mielellään tukee maaseutua että koko Suomi pysyy asuttuna. Voisit myös katsoa koko tilanteen Enontekiönkin osalta, kuka maksaa ja mitä.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Niinpä.Vastakkainasettelu.Samoin hallitus-oppositio asetelma.
Vaaleissa valittiin 200 kansanedustajaa,ajamaan maan ja kansan etuja.
Suomi ,kunnat on yhtä maata Inarista-Hankoon .

Yhteistä säveltä ei löydy jos puoluetukien suuruus ja valta on vain mielessä.
Miksi maan asiat on tässä kunnossa? -09-19 lähtien kaikki 200 kansanedustajaa ja puolueet on syypäitä siihen.

Käyttäjän MikkoAhola kuva
Mikko Ahola

Asumisen hintaa pääkaupunkiseudulla voidaan laskea vain lisärakentamisella. Helsinki on jo kuitenkin täyteen rakennettu, ja uusia vuokra-asuntoja voidaan rakentaa lähinnä radan varteen. Mutta radan varteen on vaikea rakentaa lisää, sillä Helsingin rautatieasema ei vedä enää lisää junia. Tarvittaisiin Pisara-rata, jotta junien määrää ja vuokra-asuntojen määrää voitaisiin lisätä. Hallitus on kuitenkin vetänyt tuet pois Pisara-radalta.

Käyttäjän ManuKorkman kuva
Manu Korkman

Pariisissa asuu puolet pienemmällä maa-alalla 2,2 miljoonaa ihmistä. En väittäisi tältä pohjalta Helsinkiä täyteen rakennetulta.

Jussi Säntti

"Asumisen hintaa pääkaupunkiseudulla voidaan laskea vain lisärakentamisella."

Päinvastoin, tarjontaan puuttumalla ei voi vaikutta lainkaan, kysyntään puuttuminen vaikuttaa.

http://meeviren.puheenvuoro.uusisuomi.fi/221664-pu...

Käyttäjän esalehtinen kuva
Esa Lehtinen

Mikko Ahola (#51), Helsinki ei ole millään tavalla täyteenrakennettu. Helsingin nykyiset rakennukset peittävät vain noin 5% Helsingin maapinta-alasta. Uusia vuokra-asuntoja voitaisiin aivan hyvin rakentaa muualle kuin rautateiden varsille. Maata riittää.

Käyttäjän uskap kuva
Pasi Kortesuo

Pieni tarkennus. Sosiaalitoimisto ei maksa yleistä asumistukea tai yleistä toimeentulotukea, sen maksaa Kela. Siinä on sellainen ero, että tosiaankin Kelan maksamana raha tulee valtiolta eikä kunnalta.

Käyttäjän Taukovihko kuva
Timo Kilpiäinen

Lyhyesti vastattuna. Ei maksa.

Asumistuen muutos 2015 aiheutti sen, että asumistuen laskenta tapahtuu todellisten asumiskulujen mukaan laskennallisen kaavan sijaan. Tätä muutosta 2014 kannattivat kaikki eduskuntapuolueet.

Uudenmaan keskivuokrat ovat huomattavasti korkeammat kuin muissa maakunnissa ja pääkaupunkiseudulla erityisesti. Laskennallisesti pääkaupunkiseutulainen saakin suhteessa vähemmän asumistukea todellisiin asumismenoihin nähden kuin muualla, koska asumismenojen epäsuhta on niin suuri.

Sen sijaan, että meidän piäitis asetella maaseutuja yksittäisen tuen mukaan järjestykseen tulisi huolehtia siitä, että kasvukeskuksissa olisi tarpeeksi asuntoja ja asuntorakentamista, jotta voisimme saada kohtuuhintaista asumista.

Siitä olen toki samaa mieltä, että asumistukijärjestelmää tulisi muuttaa. Tällä hetkellä tuet valuvat vuokrantajien taskuihin kun vuokramenot kasvavat huimaa vauhtia nopeammin kuin kuluttajaindeksi. Valitettavasti siihen hallitus ei vastaa mitenkään.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Pieni tarkistus.Sosiaalituet maksaa kyllä veronmaksaja itse ,palkoista ja ALV saatavilla verovaroilla.

Miksikö?.Kansan sosiaaliturva on kaikille,eri elämäntilanteiden mukaan.Ehdot niiden saamiseen tekee eduskunta.
Pääsääntöisesti E.Ahon hallitus-94 joka vieläkin vaikuttaa köyhimpien tukiin.
-03-19 Kepun 3 hallitusta,Kok 1 hallitus.
Kela,sosiaali ja terveysministerit Hyssälä,Rehula,Risikko,Räty,Mäntylä,Mattila nyt.
,Stvm-valiokunta.

VVO ,Sato,Kunta-säätiöt,TA-asunnot/nyt Tarve-asunnot,Attendon,Yleishyödyllisten esim.Srk,MTK
Asumituista saatavat tulot,säännöt on tehnyt kaikille samat
Kepu ,kok hallituksen Stvm-ministeri/valiokunta,
ympäristöministeriö,ministeri yhdessä. Jotka pääsääntöisesti on ollut Vihr..
Nyt Tiilikainen/Vehviläinen vastaa asunnoista.

Kun etelässä on työpaikat ,maksaako etelä kriisikuntien menoja ,maataloustuet
teiden kunnossapidot,maakaapeloinnit Lapin kuntiin ?

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Kun -14 Rikkaat alkavat saada asumistukea-Pomppasi asumistuet pilviin Kelan menoissa.
(Ilmoittaa vain pienen työtulon.Pääomatulot ym.Firman tuloiksi)

Tehtaileeko Kepu Sipilän hallitus asumistuen tarvitsijoita?

Jo 142 000 tekee työtä n.500e/kk tukea vastaan. 7 000 enemmän kuin -15.

Kun kylmäautoihin annettiin n.1milj. poistiko se Hurstin asiakkaiden asumistuen tarvetta,leipäjonolaisilta köyhimmiltä.

Käyttäjän VesaPeltola kuva
Vesa Peltola

Tulevaisuudessa tullaan saavutettuja etuja tinkimään ja se tietää itkua ja hammasten kiristelyä. Asumistuki ja nykyinen vahva oikeus valita asuinpaikkansa, vaikka muut asumisen maksaisivat, tulee olemaan yksi kriittisen tarkastelun kohde. Tästä olen Kärnän kanssa samaa mieltä. Nykyinen käytäntö on kestämätön. Uskon myös, että Kärnän puolueen ajamiin syrjäseutujen palveluihin ja niiden tasoon tullaan yhtä lailla puuttumaan. Jatkossa kaikkia palveluja ei tarjota nykyisin ehdoin vaan edellytetään ihmisten muuttamista lähemmäs palveluita, kun siihen on taloudelliset perusteet. Vastaavan tyyppistä keskustelua on käyty viime aikoina mm. saaristoon annettavan liikennöintituen osalta. Valtion tuloja ja menoja katsomalla voi todeta, ettei keskustelu ihan pian ole loppumassa. Kuntien palveluvelvoitteen laskulle ei ole vaihtoehtoja. Muuten kunnallisverojen erot tulevat vielä lisääntymään eikä sekään ole hyvä tie. Valtion varoista ei varoja tasoittamaan kehitystä näyttäisi riittävän.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Pitää ettaa huomioon myös se että köyhimpien muista tuista leikataan asumistuki tulona pois.
esim.Takuueläkkeestä ja toimeentulotuesta,peruspäivärahasta.

Miksi näin ? Siksi että se köyhä pysyy köyhänä ja Kela saa asumistuet jaettua vuokranantajille.
Ne näkyy vain köyhälle paperilla ,ei rahallisena tukena.(vuokrissa mitkä määrää asuntojenomistajat)

Kun hallitus nostaa energiamaksuja,vuokrayhtiöt nostaa vuokria,Stvm nostaa asumistkea.
Kiva pajatso verovaroilla ,köyhimpien kustannuksella.
Ns.tulonsiirto yhteisistä verovaroista.

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Metropolialueella ei ole juuri alkutuotantoa tai tehtaita. Siellä on lähinnä vain virkamiehiä, pyrokraatteja ja konttoreita. Siis, metropolialueella kierrätetään sitä rahaa mikä syntyy muualla Suomessa, ja asumistuki on tästä hyvä esimerkki.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Juhani Perttu,
mitä niissä konttoreissa sitten syntyy?

Palveluvienti on yhä suurempi osa vientiämme, yhä suurempi määrä viennistä on aineetonta. Talouselämän mukaan:
"Suomen palveluviennistä yli 40 prosenttia koostuu IT-palveluista, kuten televiestintä, tietojenkäsittely ja tietopalvelut. Neljännes kertyy liike-elämän palveluista. Suomen palveluvienti painottuu tuotteisiin, joiden tuotanto on keskittynyt Helsingin seudulle. Alueen osuus koko Suomen palveluviennistä on 55–60 prosenttia, mikä vastasi viime vuonna 9–10 miljardin euron vientituloa."

Vaikkapa joku Supercell Helsingin Ruoholahdesta on tuonut suhteessa aika helkkaristi paalua Suomeen. Yhtiön arvo oli myyntihetkellä noin 8 miljardia euroa. Kaupasta maksettiin reilusti verot Suomeen, niillä sitten kustannettiin mitä kustannettiinkaan.

Tämäkö on sitä puuhastelua, joka ei tuota mitään?

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu

Tarkistin tilastoista. https://ek.fi/mita-teemme/talous/perustietoja-suom...

Palvelujen vienti on vain neljännes Suomen viennistä. Eli, Helsingin konttoreissa on vain näpertelijöitä. Raha tehdään muualla Suomessa.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #16

Juhani Perttu,
tuossa sinulle tilasto Suomen viennistä alueittain. Uudellamaalla kun tehdään muutakin kuin näperrellään.

Keskustellaan vaikka siitä, ohessa viimeisin mahdollinen virallinen tilasto viennistä eli Tullin tilasto vuodelta 2016 tammi-kesäkuu:

Maakunta – Landskap prosenttia Suomen kokonaisviennistä
Uusimaa - Nyland 30,9 %
Varsinais-Suomi - Egentliga Finland 8,9 %
Satakunta - Satakunta 6,0 %
Kanta-Häme - Egentliga Tavastland 2,6 %
Pirkanmaa - Birkaland 7,5 %
Päijät-Häme - Päijänne-Tavastland 3,2 %
Kymenlaakso - Kymmenedalen 9,0 %
Etelä-Karjala - Södra Karelen 2,3 %
Etelä-Savo - Södra Savolax 0,7 %
Pohjois-Savo - Norra Savolax 2,3 %
Pohjois-Karjala - Norra Karelen 1,5 %
Keski-Suomi - Mellersta Finland 4,2 %
Etelä-Pohjanmaa - Södra Österbotten 1,1 %
Pohjanmaa - Österbotten 5,5 %
Keski-Pohjanmaa - Mellersta Österbotten 3,3 %
Pohjois-Pohjanmaa - Norra Österbotten 2,5 %
Kainuu - Kajanaland 0,3 %
Lappi – Lappland 6,8 %
Ahvenanmaa - Åland 0,2 %
Tuntematon 1,1 %

Siinä sitä näpertelyä. Tuossa ei muuten ole palveluvienti edes mukana. Sen jälkeen prosentit olisivat vielä reilusti suuremmat.

http://tulli.fi/tilastot/tilastojulkaisu/-/asset_p...

Keskustelu tilastoon vaikuttavista asioista on jo kerran käyty Kärnän toisen blogin kommenttiketjussa, sitä ei toivottavasti tarvitse tehdä uudestaan.

http://mikkokarna.puheenvuoro.uusisuomi.fi/229054-...

Käyttäjän jperttula kuva
Juhani Perttu Vastaus kommenttiin #18

Puhuttiin metropolialueesta. Eli kaikki riippuu siitä mihin metropolialueen raja vedetään. Onko se koko Uusimaa vai Kehä III. Itse ajattelin lähinnä jälkimmäistä.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #26

Juhani Perttu,
kuten voi havaita blogin osoitteessa olevasta alkuperäisestä otsikosta, niin siinä oli ensin Uusimaa ja se on vaihdettu metropolialueeksi.

Kuitenkin tekstissä puhutaan koko ajan vain Uudestamaasta eikä mystisestä määrittelemättömästä käsitteestä metropolialue. Ei sellaiseen voi edes kohdistaa tilastoja.

Tilastoja tuskin löytyy myöskään rajanvedolla kehäkolmoseen.

Jan Kankkonen Vastaus kommenttiin #18

Taisi tilastoa tutkiessa tuonti unohtua kokonaan. Puhutaan nyt ihan selvästä rahasta, tämä on poimittu samasta tullin tilastosta: Uusimaa, vienti 7,950 miljardia, tuonti 16,564 miljardia joten miinusta tuli 8,614 miljardia, tätä nämä taloustieteilijät kutsuvat vissiin kauppataseeksi. Yksikään toinen maakunta ei tuonut enempää kun vei, tätäkin voidaan tietysti selittää vaikka miten. Sitten jos lasketaan viennin arvo suhteutettuna maakunnan väkilukuun niin voidaan todeta, että se on Uusimaan osalta noin puolet siitä mitä se on esimerkiksi Lapissa vaikka Uusimaa pitäisi olla tätä korkeimman tuottavuuden aluetta. Itse pidän tällaista keskustelua ja vastakkain asettelua milloin mistäkin asiasta lähinnä typeränä.
PS. Olen asunut pääkaupungin kupeessa 49 vuotta mutta enää en haluaisi asua siellä, yksi syistä näkyi konkreettisesti paikallisjunassa Helsingistä Kirkkonummelle uudenvuodenpäivänä 2017,en viitsi tässä sanoa mikä tämä oli.

Käyttäjän bionavigaattori kuva
Veikko Hintsanen Vastaus kommenttiin #18

Mielenkiintoista.

Järvi Suomen vaikutus alue muodostaa noin 25% osuuden suomen viennistä em Nikon tietojen perusteella.

Tonneissa se tarkoittaa noin 12- 15 miljoonaa tonnia
Mikäli tämä määrä kanavoitaisiin viennistä ja sama määrä tuonnista

Siitä saataisiin suurin osa pois suoralaivauksilla rannikkosatamista järvi Suomen satamiin - uusilla, innovatiivisilla aluksilla, robotisaatiolla ja lastitieto tarpeiden uudelleen väylöittämisillä ja hyötykäytöllä digitalisaation avulla tehtäville liikenne ja tieto väylille EU liikennestrategian mukaisesti.

Em siirto olisi juuri sitä millä olisi vaikutusta niin ilmasto tavoitteiden saavuttamisiin kuin logistiseen kilpailukykyymme.

EU:ssa sovitun ja TEN_T järjestelmällä tuetun mukaisesti. (Suomessa ongelma että TEN_T tukia on anottu esim. Ruotsissa 14 kertaa enemmän mitä Suomessa)

Tähän maantieliikenne volyymi siirtoon saataisiin varmasti TEN_T tukea minimissään 30% koska kyse olisi pääasiassa juuri suoraan EU tavoitteisiin uiva projekti- eli kalliin ja saastuttavan maantieliikenteen siirto vesiliikenteeseen aivan ja juuri EU liikennestrategia tavoitteiden mukaisesti.

http://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/20...

Edellä mainittu tarkoittaisi vähintään 3 miljoonan tonnin tavaraviennin luonnollista siirtämistä (
Helsingin satamasta järvi suomen sisävesisatamiin ja samalla kokonaisvaltaisesti työn siirtämistä työn alkulähteille , jossa myös siten lisääntyvästi
tarvitaan asuntoja ja työvoimaa….

Pois ruuhka suomesta.

Ongelma : Suomen liikennepoliittisesti eroavat tavoitteet. Joista kuulemme ilmeisesti LVM:ltä Huomenna lisää

Kimmo Ojala Vastaus kommenttiin #18

Uudemmaan viennin korkea % osuus selittyy pitkälti Neste Oilin viennistä.

Käyttäjän iitimo kuva
Timo Isosaari Vastaus kommenttiin #18

Niko, tämä on varmaan ikuinen kiistakapula ja esittämiäsi lukuja kannattaa tarkastella siinäkin valossa, että jalostusarvon sijaan tuossa tarkastellaan ainoastaan euromääräistä vientiä. Kun monien yritysten ja virastojen pääkonttorit ovat Helsingissä, ylikorostuu niiden osuus viennistä muun maan kustannuksella.

Tässä on asiallisesti laadittu käppyrä jalostusarvon syntymisestä maakunnittain:
https://tyhmyri.wordpress.com/2015/01/18/missa-sit...

Kirjoittaja on käsittääkseni vientiteollisuuden ammattilainen ja olen oppinut luottamaan pitkälti hänen näkemyksiinsä vuosien varrella. Harmi, että kirjoitustahti on hiipunut.

Suuri merkitys jakauman kannalta on sillä, millaista jakopolitiikkaa harjoitetaan ja lopun määräävät muut vetovoimatekijät. On painavia syitä esittää senkin puolesta, miksi jalostusarvon tuotosta tulevaisuudessa entistä suurempi osa tulee periferiasta. Siellä kun ovat kaikki resurssit, paitsi ihmiset tällä hetkellä.

Kaikkien ei tietenkään pidä asua maaseudulla, mutta ne 30 %, jotka vapaaehtoisesti haluaisivat, voisivat sinne erilaisella politiikan painotuksella muuttaa. Silloin myös paine Uudellamaalla hellittäisi ja asumiskustannuksiin tulisi jotain tolkkua.

Karttaa ja tiestöä vilkaisemallakin selviää, miksi vienti painottuu pääkaupunkiseudulle ainakin keskipitkällä tähtäimellä.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #48

Timo,
tuosta pääkonttoriasiastakin käytiin taannoin vääntöä toisessa blogissa. Tullin tilasto perustuu vienti-ilmoituksiin ja pääosin niissä on se paikka, josta lähetys alunperin lähtee. Tulli pyrkii myös niitä oikomaan ja en usko, että he olisivat niin huonoja siinä etteivät esimerkiksi saisi kohdistettua paperivientiä tehtaille esim Kymenlaaksossa. Tämä selittänee Kymenlaakosn korkeahkot luvut. Ylipäänsä se, että pääkonttori aina tekisi vienti-ilmoitukset kaipaa hieman evidenssiä tuekseen. varmaan noissa heittoa on, mutta tuskin taulukko aivan metsässä on.

Tyhmyrin blogille ja statistiikalla, jossa taulukossa mainitaan käsiteltävän joidenkin tuotannonalojen jalostusarvoa, en nyt suostu ottamaan faktana, sori vaan.

Itse en keksi, miten Suomessa liikkumisvapauden omaavat ihmiset saadaan muuttamaan jonnekin, minne he eivät ilmeisesti nyt halua. Vaikea yhtälö, jota en osaa ratkaista.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Alkeellinen väärinkäsitys, joka on Kärnänkin töräysten kommenteissa moneen kertaan oikaistu.
Tsekkasin, että tämä asiahan on varsin heikosti esillä peruskoulun yhteiskuntaopin kirjoissa. Eli kepupropagandalle jää kansan tietämättömyyden takia turhan paljon liikkumatilaa. (Disclaimer: tuo edellä sanottu sillä optimistisella oletuksella, että peruskoulun annilla olisi jotain merkitystä....)

Käyttäjän jarmonahkamaki kuva
Jarmo Nahkamäki

Ratkaisu tilanteeseen voisi olla kansalaispalkka. Annetaan jokaiselle tasasuuruinen erä ja sen voisi käyttää itse parhaaksi katsomallaan tavalla. Tämä ohjaisi ihmisiä asumaan niihin paikkoihin, joissa eläminen on edullista.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Eikö se nyt ole kokeilussa ? Perustulo.Työttömille työtä vastaan 560e=487e/kk toimeentulotuki.
jotka ei saa peruspäivärahaa,toimeentulotukea saa sen 560e/kk puhtaana käteen.

Sitähän "yhdenvertaisuutta" PS hehkutti ja Kepu.

Kaikille 5,4 milj.kansalaispalkka? Työttömien "veroilla" vai velalla?

Käyttäjän LeenaRosendahlOsHanhijrvi kuva

Asuntojen vuokriin on puututtava kovalla kädellä. Varsinkin VVO:n ja Saton, joiden asukkaat ovat useasti asumistuella ja esim. VVO houkuttelee vähävaraisia 250 € vuokravakuudella. Vuokra on sitten sama kuin yksityisellä vuokranantajalla ja veronmaksajien rahat valuvat SDP:n vaalirahastoihin ym.

Mielenkiintoisia tilastoja!

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Niinkö se olikin?

Siis AY kaikki jäsenet on demareita? Tuo tietää hyvää demareille vaaleja ajatellen.
yli milj.on jo demarien listoihin hypännyt muista puolueista Ay.
SAK jäsenliitoissa yht.n.miljoona jäsentä.

Kun työeläkeyhtiöt Varma ja Ilmarinen on suurimmat omistajat. Ne taas omistaa 50% EK,50% SAK .Molemmille 17,4 % osuus (34,8%
Tehy omistaa osuuden
Muut? 10% osuuden
Jokainen eri ammatin liitot oman pienemmän osuuden.

Niin kerroppa mikä on porvaripuolueiden sanoma VVO demari hehkutuksessa?

"Vain" demarit omistaa VVO? Kuntavaalit vai eduskuntavaalit?

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Nuorisosäätiö /Kepu.

Myös asumistuki jos tulot ei riitä vuokraan:

Vakuusmaksu
Asuntoon on maksettava yhden (1) kuukauden vuokraa vastaava vakuusmaksu ennen sisäänmuuttoa. Jos sinulle myönnetään vakuusmaksua
-korvaava sosiaaliviraston maksusitoumus, toimita se hyvissä ajoin vuokranantajalle ennen sisäänmuuttoa.

Millähän Ara-rahoilla rakennetut vuokra-asunnot,yleishyödylliset verottomat,on alkanut tuottaa niin hyvin että Viroon jo rakennetaan kovanrahan asuntoja.Nuorisosäätiön toimesta.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Mikko Kärnä,
esität tässä mielipiteitäsi kuinka asioita pitäisi hoitaa toisin. Nythän olette vallassa, joten mitä olette tekemässä?

Esitin listan Keskustan ja hallituksen saavutuksista tähän mennessä eilisessä blogissani: Hallituksen moraalinen kompassi täysin rikki.

http://nikokaistakorpi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/22...

Voisit tämänkin kirjoituksen valossa käydä kommentoimassa Keskustan puolesta kuinka on mennyt tähän asti noin omasta mielestä.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Entä kun vihr.oli kepun ja kok edel.hallituksessa vallassa?
Ympäristöministerinä päättämässä kaavoituksista ja asuntotuotannosta?

Tuo muisti on hyvin lyhyt kun putoaa oppositioon.Niin kuin kepullakin oli 2 kauden jälkeen-11-15.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Marja-Liisa Kalkela,
mä en lähde tähän sinun whataboutismiin, jossa tuodaan esille se, että entäs ne toiset.. Ne nyt oli vielä pahempia. Nyt on tämä hallitus ja se voi vaikuttaa tekojen kautta pelkän puheen sijaan.

Whataboutismi on propagandan keino ohjata keskustelu muiden tekemisiin, jotta vältyttäisiin keskustelulta käsillä olevasta asiasta. Sitä käytettiin vahvasti Neuvostoliitossa.

https://en.wikipedia.org/wiki/Whataboutism

Käyttäjän jarmonahkamaki kuva
Jarmo Nahkamäki Vastaus kommenttiin #20

Vuosina 2009-2015 velkaa otettiin 37 mrd. Näin ei voinut jatkaa. Nyt suunta on saatu kääntymään. Se on hyvä asia.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela Vastaus kommenttiin #21

Velat kertautuu ajan mukaan.
VM ennuste velkaa 124 Mrd -19 mennessä.

Sanos yksikin valtio jolla ei ole velkaa?
Velka/BKT on huimasti suurempi useammassa EU-maassa siihen nähden mitä Suomella on.
Rajahan on Velka/BKT 60%
80%-130% välillä monella.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #21

Jarmo Nahkamäki,
velannoton väheminen on hyvä asia, mites sitten nämä päätökset ja yritykset, joissa te Perussuomalaiset olette olleet kansan asialla? Useat niistä ovat joko kasvattaneet menoja tai vähentäneet valtion tuloja:

Millaisia päätöksiä on tehty tai oltu tekemättä hyväosaisille?

- perintö- ja lahjaveron uudistus siten, että korkeimmille summille suurempi alennus
- soten valinnanvapauden ja muiden päätösten myötä suurille yrityksille ainutlaatuinen mahdollisuus voittoihin, Räty, Männistö ja Turunen jo hyötymään
- ei yhtäkään päätöstä veronkierron tai verosuunnittelun vähentämiseksi, päinvastoin on vähennetty harmaan talouden tutkinnan määrärahoja merkittävästi, hallintarekisteriesitys elää vieläkin
- verotukseen pääomaverojen tai progression osalta ei mitään muutoksia
- yhtiöittämisten kautta esim liikenneväylien osalta tuloa odotettavissa eri yrityksille, sen sijaan kansalaisille ei etua

Mitä on yritetty sen vielä onnistumatta?

-veronkiertäjille syytesuoja, mahdollisuus armahdukseen maksamalla osa summasta valtiolle, kaatui perustuslakiin
-hallintarekisterimuutosta ajetaan edelleen suurelta osin harhaanjohtavilla perusteilla
- ensimmäinen perintöveron huojennus olisi kaatunut perustuslakiin osaa suosivana, vedettiin pois
- hallitus yritti ulkoistaa työttömien haastattelut firmoille, kaatui lakiin ja vedettiin pois
- palkansaajien työehtoihin kohdistuvat pakkolait olisivat myös kaatuneet perustuslakiin
- sakkojen kaksinkertaistukset perustuslain vastaisia, kaatuivat mutta nyt yritetään samaa muuttamalla rikesakot hallinnollisiksi virhemaksuiksi, lisää asiasta blogissani LVM:n muutokset mahdollistaisivat rikesakkojen korotuksen, motoristitkin mukaan

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela Vastaus kommenttiin #25

-07-15
Kelamaksunpoisto-10 1,2 Mrd/v
Yhteisöveroale 20%-14
Osinkoverouudistus -09
EK/VM-09

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela Vastaus kommenttiin #20

Tiedät itsekkin miten voi vaikuttaa ,vaikka EU tulleisiin määräyksiin .

Tiedät itsekkin miksi asumistukia tarvitaan ,olihan vihr.kok,kepu tekemässä lakia että työttömien tukea voi leikata 480e/kk yhdelle jopa 40% jos kieltäytyy 0 euron työstä,tukea vastaan -08-10
Samoin olitte -14 muuttamassa yhdenvertaisuuslakia työttömien kohdalla.Yhdenvertaisuus työelämässä ei koske edm. Palkoissa,matkoissa ym.
(eihän se muuten olis toiminut perustuslain mukaan ,leikkaukset eikä 0 euron työ)
(valiokunnassa)
Tuo mainitsemasi propakanda=
Eduskunnasta ja EU luetusta asiakirjoita luettu mustaa valkoisella.Selevällä suomenkielellä . Aina -91 lähtien 18.1-17 ajalta.

Julkisuuslaki/Netti jolla tiedot löytyy.
Tuon vain niitä asioita josta on mustaa valkosella tuoda heti näytille jos pyydetään.
Ainahan voi kumota väitteeni ,tuomalla asiasta näyttöä.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi Vastaus kommenttiin #22

Marja-Liisa Kalkela,
toteat: "Tuo mainitsemasi propakanda=
Eduskunnasta ja EU luetusta asiakirjoita luettu mustaa valkoisella.Selevällä suomenkielellä . Aina -91 lähtien 18.1-17 ajalta."

En väittänyt faktojasi vääriksi tai että lausumasi asiat edellisten toimista olisivat vääriä - ne eivät ole propagandaa. Kerroin että propagandakeinona käytetään whataboutismia siihen, että keskustelu käännetään toisaalle muiden pahoihin tekoihin. En näe tässä ja nyt hedelmällisenä keskustelua siitä, mitä on tapahtunut vuodesta 1991 lähtien. Jos joku muu näkee, niin antaa mennä. Itse haluan aina tarkastaa faktat ja tähän ei aika vaan riitä.

Käyttäjän opehuone kuva
Esa Mäkinen

Lyhyt on Marja-Liisa sinunkin muistisi, vai onko kyse ehkä tiedon puutteesta? Ympäristöministeri ei vastaa asumisesta ja rakentamisesta, vaikka ne asiat ympäristöministeriössä ovatkin. Kataisen-Stubbin hallituksen asuntoministerinä toimivat demarit Krista Kiuru ja Pia Viitanen.

Käyttäjän eiltanen kuva
Eero Iltanen

Eivät kunnat halua alentaa asumiskuluja, sillä asumistuki on käytännössä valtionosuuksien jatke. Jos asumistuki siirretään kuntien maksettavaksi, leikkauksia tulee heti.

Käyttäjän jennitamminen kuva
Jenni Tamminen

Tässä Uuden Suomen juttu aiheesta. Mukana myös aiempaa kritiikkiä koskien asumistukea ja vuokria.

https://www.uusisuomi.fi/asuminen/212541-kansanedu...

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Vuokrakatto poistettiin -05.
Siitä lähtien on asumistuista päättänyt STVM ministerit ja Stvm valiokunta Kepu,kok nyt Ps.+kela -56-16 kepun johtajat.
kunnat
asiantuntijat
VM

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Kansanedustaja Kärnä,
mitä oikein tavoittelet näillä toistuvilla vastakkainasetteluilla Uudenmaan ja muun Suomen välillä?

Kuka tai ketkä ovat jotenkin hyökänneet muuta Suomea vastaan vaikkapa vaatimalla kuntien valtionosuuksien muuttamista, ketkä oikein ovat vihollisiasi?

Tuntuu että itse hyökkäät jatkuvasti meitä vastaan enkä oikein tiedä miksi?

Elinvoimainen ja hyvinvoiva maaseutu sekä ihan koko Suomi on kaikkien etu.

Käyttäjän Marja-LiisaKalkela kuva
Marja-Liisa Kalkela

Aivan. Vaaleiila valittiin 200 kansanedustajaa eri puolueista.Ajamaan maan ja kansan asioita. Maa on Inarista-Hankoon Suomea.
Miten 200 valittua on onnistunut siinä-09-17?
"Ryhmätyötä" tekemällä?
Vai pelaako vastakkainasettelu,siltarumpu Pekkarointi (kotiinpäinveto) yhä vieläkin omille äänestäjäryhmille? Ei koko kansalle.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu

Ehkä on hyvä käydä nämä jutut läpi asiapohjalta. Ylimääräistä syyttelyä ei tarvita suuntaan eikä toiseen, mutta jos joku epäilee jotain epäreiluutta mahdollisesti olevan, on hyvä käydä rahanjako läpi, ja katsoa miten järjestelmän tulisi toimia. Asumistuet kannattaa käsitellä omana juttunaan ja valtionosuudet omanaan. Jos pääkaupungin suurissa asumistuissa ei ole ongelmaa, niille löytyy kai hyvä selitys. Jos ongelmia on, on kai hyvä etisä sopivia korjausliikkeitä.

Käyttäjän VesaPeltola kuva
Vesa Peltola

Yksi keskeinen syy miksi asumismenot ja sitä kautta asumistuki ovat kasvaneet on ajatus, että Suomessa pitää rakentaa myös sosiaalinen asuntotuotanto lähes yhtä hyvään tasoon kuin vapaarahoitteinen asuntotuotanto. Nämä erityisesti Helsingissä asetetut vaatimukset ovat johtaneet siihen, että rakentamisen kalleus ja sitä kautta korkea vuokrataso on taattu. Tähän kun yhdistetään se, että asuntojonoon pääsy on Suomessa helppoa on alku tulevalle katastrofille valmis.

Tässä maassa rakennetaan yhteiskunnan velkarahalla liikaa uusia kalliita asuntoja sellaisille ihmisille, jotka eivät ikinä tule näiden asuntojen käyttökuluja rakennuskuluista puhumattakaan maksamaan. Väitän näin käyneen jo erityisesti eräiden huonosti työllistyneiden maahanmuuttajaryhmien osalta. Olemme hölmöjä, kun olemme ottaneet maahamme vapaaehtoisesti ihmisiä joilla on huono kyky elättää itseään ja osa poliitikoista olisi vielä valmis lisäämään tätä määrää. Kaiken kaikkiaan on pidetty kovaa ääntä asuntojen tarpeesta ja huomattavasti pienempää ääntä siitä riittääkö tarvitsijoilla tai yhteiskunnalla maksukykyä. Monen yksityisenkin sijoittajan laskelmat tulevat menemään uusiksi, kun yhteiskunnan varat tukea nykyistä vuokratasoa loppuvat. Sama todennäköisesti tulee tapahtumaan sosiaali- ja terveyssektorilla, jossa kalliista vuokrasopimuksista tullaan pakon edessä tinkimään. Kun Suomen tilanne näyttää huonolta, niin epäilen saman kohtalon osuvan Ruotsiin vielä pahemmin. Näyttää siltä, että nykymenolla Mikon kirjoituksen otsikkoon voi vastata myöntävämmin muutaman vuoden kuluttua.

Käyttäjän hilkkalaronia kuva
Pikku-Hilkka Laronia

Muualla ei VVO eikä Sato Oy halua tehä menestysbisnestä ja kerätä meän verorahoja asumistukien muodossa!

Käyttäjän lueskelija kuva
Teuvo Valkonen

Minun mielestäni pitäisi selvittää myös yleishyödyllisten vuokra-asuntojen vuokriin liittyvä jyvitysjärjestelmä. Ajattelin vaan, kun uusien kalliilla rakennettujen korkeampitasoisten asuntojen vuokrat ovat korkeat, niin niiden tasaamiseen käytetään vuokran-antajan vanhemmissa kiinteistöissä asuvien vuokrien määrittelyä. Eli todellisuudessa vanhoissa asunnoissa asuvat vuokralaiset maksavat ylihintaa vuokrissaan. Kuka tukia saaden, kuka omasta pussistaan.
Tätäkin kautta vuokragrynderit kuppaavat yhteiskunnan varoja tukien muodossa? Ehkä sekin on aiheuttanut osaltaan liian pramean ja kalliin vuokra-asuntokannan rakentamisen "köyhien" kustannuksella.
Saatan olla hakoteillä tuntemuksineni. Ehkä joku jossain selvittää mikä on totuus?

Kim Pihl

Ei makseta, pysyykää siellä kotonanne että maaseudun tyhjeneminen myös tule meidän syyksi !

Pasi Karlsson

Nyt kun olet tilastot saanut, ota joku asioita ymmärtävä kaveriksesi tulkitsemaan ! Kyllä te sitten jotain varmaan tajuatte !
Maksaako maaseutu myös miljardien maatalouden tuet itse itselleen, vai tuleeko ne Talvivaaran kaivoksesta ?

Käyttäjän VesaMarttiTapaniSoikkeli kuva
Vesa Soikkeli

Maakunnat ovat jo vuosikymmenet elättäneet pääkaupunkiseutua, vaikka juuri päinvastaista väitetään.

Käyttäjän MarttiHaverinen kuva
Martti Haverinen

"Maksaako muu Suomi asumisen metropolialueella?"
Kyllä maksaa ja lisäksi metropolialueen lullukkaväen palkat. (Lullukkaväki on kirjailija Veikko Huovisen lanseeraama nimitys virkamies-luokalle)

Janne Järvenoja

Sorry, Martti muttei muuten maksa. Hyrynsalmella - toivottavasti ei epäasiallista että katsoin mistä olet proviilisi mukaan ja mitä kirjoitit esimerkiksi Hyrynsalmen "purkuvelasta"- 84% tulonsaajista on alle keskipalkkojen kymmenyksen ja siten alle kunnan nimellisveroprosentin, vain 3% kuuluu ylimpään kymmenykseen eli yli 50k tienaaviin. Jos tuosta ottaa pois kunnanjohtajat, rehtorit ja lääkärit ja muu veroista palkkansa saavat, ei sinne taida montaa jäädä.

Jos otan oman postinumeroni, täällä 46% kuuluu keskiarvoa ylempiin kymmenyksiin ja ylimmässä on 28% eli missä maksetaan koko valtion tulovero. Hyrynsalmella verotulo oli nuppia kohti karvan päälle kolme tonnia, valtionosuuksia reilusti päälle 4000. Eli 59% Hyrynsalmen kustannuksista maksetaan yhteisestä potista johon hyrynsalmelaiset osallistuvat euromääräisesti varsin vähän esimerkiksi suhteessa espoolaisiin. Enontekiöllä luvut ovat samansuuntaisesti, valtionosuuksia noin neljä ja puoli tonnia nuppia kohti.

Mikko toki tietää että asumistuki on marginaali-ilmiö verrattuna tuohon, isompaan kuvaan, johon kuuluvat EU:n aluetuet ja maataloustuki ja valtionosuudet, joiden määrällä ja keskustan kannatuksella kunnissa on suora relaatio.

Tietenkin tämä sopii tähän trumppilaiseen aikaan; otetaan yksittäisiä tilastotietoja, spinnataan niitä ja julistetaan katsovan isoa kuvaa ja olevansa objektiivinen.

On tavaton harmi että keskustalaiset tekevät kaikkensa, jotta jokainen maallakasvanut ja kaupunkiin muuttanut potentiaalinen kannattaja varmasti ymmärtää, ettei keskustaa ole enää syytä äänestää. Olen aina uskonut - ja yhä uskon - että talonpoikainen etiikka ja lähestyminen työhön sopii tähän päivään mitä parhaiten oli sitten isommassa firmassa tai startupissa. Keskusta ja tässä Kärnä tekee todella kovasti työtä, ettei tuon pohjalle voi rakentaa eikä luoda ideologista pohjaa sille, että keskustaa voisi äänestää kaupungissakin.

Kun näihin keskusteluihin ja kommentointeihin osallistuu, niihin liittyy valitettavan usein myös henkilöön käyvät hyökkäykset, totean että en lue noita kommentteja ja toivon, että keskustalaiset kommentoijat kirjoittavat tavalla joka on niiden korkeiden ihanteiden mukainen, jotka itse aikoinani opin liittämään keskustalaiseen käsitykseen sivistysuskosta.

Käyttäjän juholaatu kuva
Juho Laatu

Hyvä avaus. Nuokin luvut on hyvä käydä läpi.

Jussi Halonen

Ei taida nyt Mikko tietää mistä puhuu, populistinen kirjoitelma. Asumistukijärjestelmä on hyvä, se mihin se ohjautuu onkin toinen juttu. Vaikka kovasti kehut VVO maan suurimpana yksityisenä, niin se osuus vuokra-asuntomarkkinoista on vain 4 %, eli pääosa tuista menee ihan muualle. Ja itseppä kansanedustajat ovat viisaudessaan päättäneet myöntää verovapauden ammattiyhdistysliikkeille.

Käyttäjän TiinaArlin kuva
Tiina Arlin

Asumistuki kuviossa on jotain outoa:

Sijoittaja ostaa velaksi asunnon, jonka laittaa vuokralle. Asunnon vuokraa pienituloinen, joka tarvitsee asumistukea ja toimeentulotukea ja hän saa ne tuet. Sijoittajan asuntovelka siis rahoitetaan Kelan ja sosiaalitoimiston tuilla.

Työssä käyvä ihminen on ostanut itselleen aikoinaan pienen kodin velaksi ja jääkin työttömäksi. Asuntolainaa ei (korkoja lukuun ottamatta) huomioida Kelassa eikä sosiaalitoimistossa menona. Omassa kodissa asumista ei siis tueta vaikka laina ja vastike ovat yhteensäkin pienempi meno kuin vastaavan asunnon vuokra olisi.

Miksi Suomessa pitää asua rikkaan sijoittajan tai jonkun muun tahon vuokra-asunnossa tukia saadakseen?!

Miksi tavallisen työttömäksi jäävän duunarin pitää myydä velkainen kotinsa, joka ei ole sijoitus ja muuttaa? Muuttaa minne?!

Pääkaupunkiseudulla ei ole edes tarpeeksi vuokra-asuntoja tarjolla! Asuntopula on huutava.

Muutto muualle ei ole edes ratkaisu kaikille, jotkut pitävät huolta esimerkiksi omista iäkkäistä lähellä asuvista vanhemmistaan.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Kaksi Kärnää poimintojen kuuden joukossa alkaa olla yliampuvaa, jos hän ei kommentoi kertaakaan itse kummassakaan. Olisi kohtuullista osallistua keskusteluun edes hiukan.

Käyttäjän AmosAhola kuva
Amos Ahola

Miten onnistuit jättämään parhaan ratkaisun pois ehdotuksistasi?

Eli asumistuki valtiolta kunnille, ja valtionosuudet pois -> kaksi kärpästä yhdellä iskulla.

Käyttäjän MikkoLehto kuva
Mikko Lehto

Paras argumentti demokratiaa vastaan on viiden minuutin keskustelu keskiverron äänestäjän kanssa" - Winston Churchill.

Tässä tapauksessa viisi minuuttia meni blogitekstisi lukemiseen ja olet sentään kansanedustaja. Hienoa, että olet huolestunut tuen jaosta. Olet oikealla syyllä liikenteessä, mutta aivan väärillä johtopäätöksillä ja perusteilla. Asia on hyvin paljon monisyisempi kuin annat ymmärtää. Tulonsiirtoa pääkaupunkiseudulta maalle tai toisinpäin ei voi mitenkään kuvata pelkällä asumistuen määrällä.

Käyttäjän JuhaniVinberg kuva
Juhani Vinberg

kun tuotanto on pääosin kehäkolmosemn ulkopuolella ja pääkonttorit helsingissä, niin yhteisöveron määrä metropolissa on suhteeyttoman suuri, sen vuoksi sitå pitää tasata muualle suomeen, jp yhteisöverokannettaisiin sillä perusteella, missä työ tehdään, niin ei tasaiusjärjestelmää juuri tarvittaisi. suomessa tarvitaan alävä maaseutu ja elävät kaupungit, kujitenkin niin, etteivät kaikkiväki valu etelään

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset