mikkokarna Lapin puolustaja

Normien purkaminen Lapin puolustajan näkökulmasta

Hallituksen puolivälitarkastelu lähestyy ja tähän liittyen keskustan eduskuntaryhmä julkaisi tällä viikolla vihkosen, jossa käydään läpi 303 tämän kahden vuoden aikana purettua normia. Normienpurku on ollut yksi tämän hallituksen kärkihankkeista, josta sille voidaan antaa kiitettävä arvosana. Nostan seuraavaksi esille ne puretut normit, jotka näen Lapin kannalta merkityksellisimpinä. Osa pureutuista normeista on jo voimassa, muut saatetaan loppuun tämän vuoden loppuun mennessä.

1.    Kullanhuuhdonnan lupakäytänteitä helpotettiin, jatkoluvan voimassaoloaika pidennettiin kolmesta vuodesta kymmeneen vuoteen ja lupa voidaan tietyin edellytyksin laittaa täytäntöön, vaikka siitä olisi valitettu.

2.    Aselupien lupaprosesseja selkiytetään ja sähköinen asiointi tehdään mahdolliseksi. Lupien kotipaikkasidonnaisuudesta on luovuttu, näyttövelvollisuus poistetaan ja epäonnistuneesta soveltuvuustestistä luovutaan. Tämä kaikki helpottaa lappilaisen metsästäjän arkea.

3.    Sähköinen veroilmoitus on tehty nyt mahdolliseksi kaikille. Se vähentää byrokratiaa, virheiden korjauskierroksia sekä tekee elämän helpommaksi erityisesti harvaan asutuilla ja syrjäisillä seuduilla.

4.    Työttömyysturvaa voidaan tulevaisuudessa käyttää myös starttirahana ja työtönkin voi näin käynnistää yrityksen. Tämä lisää työtä ja toimeliaisuutta.

5.    Tiehoitokuntien toimintaa on helpotettu. Hoitokunnat voivat jatkossa sopia lakia väljemmin omista sille sopivista säännöistä. Ne voivat myös toimia sähköisesti. Tämä palvelee hoitokuntia, joihin kuuluu vakituisesti kaukana asuvia mökkiläisiä.

6.    Arvonlisäverotus muutettiin vuoden 2017 alusta maksuperusteisesti. Alle 500 000 euron liikevaihdon yritykset voivat nyt tilittää arvonlisäveron vasta, kun asiakas on maksanut laskun yritykselle.

7.    Kesäkahvila ja tilapuodin perustamista helpotettiin ja selkiytettiin. Alkutuotannon yhteydessä vähäriskisestä ja pienimuotoisesta elintarvikkeiden valmistuksesta tai myynnistä ei enää tarvitse tehdä elintarvikehuoneistoilmoitusta.

8.    Tienvarsimainontaa helpotettiin ja sen raskaasta lupakäytännöstä luovuttiin.

9.    Yleiskaavan käyttöä rakennusluvan perusteena on lisätty ja rakennuslupia voidaan nyt myöntää sen perusteella laajemmin asuntorakentamisen ja työpaikka- ja palvelurakenteiden. Samalla rajoitettiin merkittävästi ELY-keskusten kaavoihin kohdistuvaa valitusoikeutta  ja rajattiin niiden kuntiin kohdistuva valvontatehtävää koskemaan ainoastaan valtakunnallisesti sekä maakunnallisesti merkittäviä asioita.

10.    Maatalousalan valvontaa on päätetty kohdentaa niin, että valvonta keskittyy tulevaisuudessa vain merkittäviin asioihin. Samalla on sitouduttava selvittämään ja karsimaan suomalaisen maataloustuotannon lainsäädännön kaikki muotoilut, joissa ollaan tiukempia kuin EU-määräyksissä. Maitotilojen tarkastustiheyttä on myös alennettu ja ne kohdennetaan riskiperusteisesti. Nykyiset maitohuoneet ja robottinavettaan, joissa hygienia on parantunut automatisaation avulla, voittavat eniten.

11.    Kylmä- ja lämminsavustettua kalaa saa jatkossa pakata samassa laitoksessa, kunhan pakkaamista ei toteuteta yhtä aikaa. Kalatuotannossa sallitaan myös tuotteiden lyhyet lämpötilavaihtelut, kun omavalvonta mikrobien suhteen on kunnossa.

12.    Rehukirjanpidon ohjeet on selkeytetty.

13.    Pienteurastamojen toimintaa helpotettiin. Punaista lihaa tuottavat pienteurastamot saavat nyt teurastaa 5000 eläintä entisen 1000 sijaan. 

14.    Suoramyyntiä tiloilta helpotettiin ja suoramyyntimääriä lisättiin merkittävästi. Tämä muutos keventää myös paperityön määrää. Samoin riistalihan myyntiä helpotettiin ja lihantarkastusta helpotettiin. Maatilojen ei myöskään tarvitse jatkossa pitää erikseen kirjaa elintarviketjutietojen lähettämisestä, kun eläimiä lähetetään teurastamoille.

15.    Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetukia toteuttamista järkevöitettiin. Menettelyt sähköistettiin, niitä yksinkertaistettiin ja osasta luovuttiin kokonaan.

16.    Lampaiden terveysvalvontaa selkiytettiin.

17.    Kunnallista byrokratiaa perataan muun muassa oppilas- ja opiskelijahuoltolain, perusopetuslain, lukiolainen sekä ammatillisesta peruskoulutuksesta annetun ja yleisistä kirjastoista annetun lain nojalla.

18.    Aseenkuljetuslupia liikuttaessa maastossa konevoimin ei tarvitse jatkossa enää hakea, mikäli kuljettaminen tapahtuu vakiintunutta reittiä pitkin.

19.    Maatilaan tai maaseutuyritykseen liittyvän talousrakennukset rakentamiseen ei enää tarvita suunnittelutarveratkaisua. Maa- ja metsätalouteen liittyvää rakentamista joustavoitettiin samalla.

20.    Liikennetraktorin ajoikää alennettiin 18-vuodesta 15-vuoteen. Tämä helpottaa esimerkiksi koululaisten kesätöitä maaseudulla.

Kaikkiin 303:een purettuun normiin voi tutustua täällä. Töitä riittää, mutta paljon on kyllä saatu jo aikaiseksi. Esityksiä ja ajatuksia purettavista normeista otetaan edelleen vastaan. Kiitokset kaikille kuitenkin aktiivisuudesta jo tässä vaiheessa! Eteenpäin. 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

1Suosittele

Yksi käyttäjä suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelija

NäytäPiilota kommentit (1 kommentti)

Käyttäjän MaxStenbck kuva
Max Stenbäck

Jos 303 normia purettiin, montako säädettiin tilalle? Sitten vain kädet ristissä odottelemaan, että onhan nettovaikutuksena väheneminen.

Hauskaa sinänsä, että valtaosa näyttäisi olevan muutoksia, eikä suinkaan säätelystä luopumista. Viilailtu on kyllä paljon, mutta onko normin muuttaminen todellakin purkamista?

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset