mikkokarna Lapin puolustaja

Haluammeko kalatiet Kemijoelle nyt vai sadan vuoden päästä?

Olen saanut kunnian toimia jo lähes kaksi vuotta suomalaisen energiapolitiikan kannalta keskeisen Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston jäsenenä. Kemijoki Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan hallintoneuvoston keskeisin tehtävä on ohjeiden antaminen laajakantoisissa tai periaatteellisesti tärkeissä asioissa, mutta hallintoneuvostolla ei ole operatiivista valtaa suhteessa yhtiöön. Hallintoneuvoston jäsenenä olen pitänyt Kemijoki Oy:n toimia vaelluskalakantojen palauttamiseksi tärkeimpänä periaatteellisena asiana. 

Lohen hävittäminen Kemi- ja Ounasjoesta on edelleen jokivartisille suuri trauma.  Luontaisesti lisääntyvien vaelluskalakantojen palauttamiseksi on vain yksi kestävä ja toimiva ratkaisu: voimalaitoksiin tulee rakentaa toimivat kalatiet ja alasvaellusratkaisut. Näitä tarvitaan, jotta kalat pääsevät liikkumaan niin ylä- kuin alajuoksulle hengissä ja hyväkuntoisina. Toimivat alasvaellusratkaisut ovat keskeisen tärkeitä, jotta poikaset selviävät pitkän matkan jopa kahdeksan voimalaitoksen ohi merelle.

Viime viikolla uutisoitiin Lapin ELY-keskuksen Kemijoki Oy:lle esittämistä uusista velvoitteista. Yhtiön operatiivinen johto tyrmäsi ELY-keskuksen esityksen. Tämä on tulkittu siten, että yhtiöllä ei olisi halua hakea asiaan ratkaisua. Tulkinta on virheellinen, sillä yhtiö on itse ilmoittanut, että se haluaa edistää toimia, joilla saadaan luontaista kiertoa palautettua nopeasti. Parhaillaankin on käynnissä hankkeita kiinniottolaitteiden ja uuden tyyppisten kalateiden rakentamiseksi. Yhtiön aiempiin vapaaehtoisiin toimenpiteisiin lukeutuvat Lapin liiton koordinoima työ hallituksen kärkihankkeisiin liittyen, Auttin kalatiet, pienpoikasistutukset ja lohien ylisiirron tukeminen. Mielenkiintoisin hanke on ns. kalasydän, joka tulee toimiessaan mullistamaan kalatiet.

Opposition puolelta puolestaan on kuultu puheenvuoroja, joissa vaaditaan valtiolta suorempaa omistajaohjausta suhteessa yhtiöön ja ELY:n esittämien velvoitteiden välitöntä täysimääräistä täytäntöönpanoa. Opposition populistisella politiikalla Kemijokeen ei rakennettaisi yhtään kalatietä vuosikymmeniin. Yhtiön tahti kalatiehankkeiden toteuttamisessa on muuttunut, kun siihen on sovellettu viime aikoina rakentavaa omistajaohjausta. Se tarkoittaa keskustelua ja yhdessä tekemistä, ei nyrkin hakkaamista pöytään. Uusia koskisotia ja pitkiä oikeusprosesseja emme enää tarvitse.

Olen hallintoneuvoston jäsenenä esittänyt yhtiön johdolle toiveen, että se tarkentaisi viestintäänsä. Yhtiön tulisi mielestäni ilmoittaa, millaisella vaiheistuksella se on valmis kalateiden rakentamiseen ja millaisia kevennyksiä muihin velvoitteisiin tämä edellyttää. Velvoitteiden päivittäminen yhtiön osalta on sinällään tärkeää, mutta niitä ei voida rakentaa sellaisiksi, että ne ovat mahdottomat toteuttaa. Kaikkea ei myöskään voida saada kerralla, vaan on hyväksyttävä asioiden vaiheistus. Tästä on kuitenkin saatava selkeä suunnitelma.

Kemijoki Oy:n sitoutuessa rakentamaan vaiheittain kalatiet ja toimivat alasvaellusratkaisut kaikkiin Kemijoessa oleviin laitoksiinsa, tulee myös muiden alueen toimijoiden sitoutua vaelluskalojen palauttamiseen. On muistettava, että alkuperäistä Kemijoen lohta ei enää ole, vaan olemme näillä toimenpiteillä luomassa täysin uutta lohikantaa. Se vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Lohen paluuta tulee kalateiden lisäksi edistää kutualueiden kunnostuksilla, tuki-istutuksilla, lohen kalastusrajoituksilla ja hoitokalastuksella. Tätä kaikkea yhtiö ei pysty hoitamaan, vaan tukea tarvitaan koko jokivarren toimijoilta.

Toivon, että alamme viimeistään nyt kaikki riitelyn sijaan tehdä yhdessä ja innolla yhteistyötä luonnonvaraisen lohen palauttamiseksi mahdollisimman elinvoimaisena Kemi- ja Ounasjokeen. Toivon edelleen, että kykenemme antamaan asiasta riittävät sitoumukset jo tänä vuonna satavuotiaan Suomen kunniaksi.

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (15 kommenttia)

Juhani Piri

Aina kun puhutaan teknisistä kalateistä ollaan jo huonoilla jäljillä. Ne eivät lisää yhtään menetettyjä koski ja kutupinta-aloja vesistöissä.

Kemijoen patoihin olisi rakennettavissa useita kilometrejtä kompensaatiouomaa joissa olisi ympärivuotinen virtaus ja lohien ja taimenien kutualueet ja luontaiset poikashabitaatit.

Tällaisessa kompensaatiouomassa poikastiheydet olisivat paljon luonnon uomia suurempia, koska vesitys voidaan hoitaa tasaisesti eikä vedenkorkeuden vaihtelut jätä mätiä kuiville tai kutualueille tule pohjajäätä.

Kalasydän on kyllä yksi kalateiden irvikuva ja ainoa minkä takia voimayhtiö sitä kannattaa ja on kiinnostunut on se ettei sillä mene vettä "hukkaan" kuten normaalisti.

Kemijokeen ja muihinkin jokiin olisi tullut rakentaa luonnonmukaiset ohitusuomat jo silloin kun itse voimalat ja padot tehtiin. Kemijoessa olevilta voimayhtiöltä on näitä toimia vaadittu kymmeniä vuosia.

On älyllistä epärehellisyyttä asettua kemijoessa olevien voimalaitosten puolelle, koska tutkittu tieto selvästi osoittaa että aikoinaan määrätyt velvoitesummat ovat totaalisen liian alakanttiin. Velvoitesumman ja velvoitteiden muuttaminen tarkoittaisi vihdoinkin kunnon toimia ja mielestäni hallituksella tulisi määrätä voimayhtitö välittömästi toimiin asioiden tiimoilta ja ottamaan vastaan mitä määrätään.

Ylimääräinen viivytystaistelu (mitä myös kemijoki oy on tehnyt) on lähinnä rikollista ja moraalisesti täysin väärin. Myrkynvihreä vesivoima on ainoa energinatuotantomuotomme joka on saattanut lajejamme sukupuuttoon.

Käyttäjän mikkokarna kuva
Mikko Kärnä

Olen samaa mieltä, että kompensaatio/ohitusuomien rakentaminen olisi järkevää ja olen toivonut yhtiöltä selvitystä myös näistä. Sen sijaan on suoranaista idiotismia luulla, että esittämälläsi mallilla mikään asia etenisi. Kommenttisi on malliesimerkki siitä, miksi mikään ei ole aiemmin edennyt yhtään mihinkään. Juuri tällainen mustavalkoinen vastakkainasettelu tappaa dialogin ja johtaa vuosikymmenten viivästyksiin. Onnea valitsemallanne tiellä.

Juhani Piri

Argumentointini johtuu varmaan siitä, koska vesivoimayhtiöt ovat vuosikymmenestä toiseen viivytelleet ja kieltäneet asioita. Olen erittäin pettynyt voimayhtiöiden toimintaan kuten myös jokaiseen hallitukseen joka ei ole saanut vauhtia näihin asioihin.

Tekemällä asiat oikein, saisimme paljon työpaikkoja kalaporrasrakentamisen, matkailun ja majoituksen yhteydessä. Jokivarsissa on oltu liian kauan voimayhtiöiden armoilla, ja hyvin voimaton siinä on tavan kansalainen taistelussa tuulimyllyjä vastaan.

Täytyy muistaa että kompensaatiouomat hyyödyttää myös muitakin kuin lohia ja taimenia. Parhaillaan ne voisivat auttaa myös ihmisiä liikkumasta patoaltaasta toiseen tai jopa merelle asti.

Tekniset kalaportaat viivyttävät vaelluskalojen nousua ja onkin todennäköistä, että jos kemijokeen nyt tehdtäisiin normaalit tekniset kalaportaat niin niitä pitkin aina ounasjokeen nousevat lohet ja taimenet pääsisivät kutualueille liian myöhään ja koko hanke toisi vaan negatiivisen asenteen kalaportaita kohtaan.

Sillä tavalla saataisiin torpattua jokaisen joen kalaporrashankkeet, kun voitaisiin aina sanoa ettei ne toimi. Ei toimi jos tehdään väärin ja halvalla.

Käyttäjän buimonen kuva
Börje Uimonen

Voimayhtiöiden asennevamma lähtee kummallisesta kuvitelmasta, että he omistavat valuma-alueelle sataneen veden, joka kertyy patoaltaaseen. Tai ovat jostain kummallisesta syystä etuoikeutettuja käyttämään 100% sen tuottamasta hyödystä energiantuotannossaan.

Jotta asiaan saisi joskus korjauksen, niin vesivoimalan pitäisi ryhtyä maksamaan haittaveroa joka kuutiosta, joka virtaa turbiinien läpi. Kalatietä pitkin vesi voisi tietenkin virrata ilmaiseksi. Silloinkin pitäisi minimivirtaamasta olla määräykset, jonka alittamisesta sakot olisivat tuntuvia.

Juhani Piri

Yksi syy muuten lohikalojen kutunousun hidastumiseen on mm. voimalaitosten "humppaava" käyttö. Eli yöllä aletaan keräämään vettä altaisiin jolloin kalat eivät jatka nousemista. Mitä useampi pato, sitä useammin tätä on tapahtunut nousun jatkuessa.

Toinen syy on tietenkin niiden kalaportaiden suuaukkojen löytyminen.

Käyttäjän ZeiEizh kuva
Juha-Matti Hakala

Kalasydän, heh.

Turbiineista tulee 600 kuutioo sekunnissa, millä ihmeellä se sintti voisi muka löytää jonkun 5m3 virtaaman kalasydämen jostain laidalta. :) :)

Jossain Vantaanjoessa ehkä kesävirtaamalla, mutta Kemijoki. :) :)

Miten lohikannan palautus vaatii hoitokalastuksia? :)

Alasvaellus, niin talvikoiden kuin smolttienkin, on se suurin juttu kumminkin ja se ei enää naurata ketään, koska siihen ei taida olla mitään järkevää keinoa kuin luukut auki ja turbiinit seis.

Martti Uronen

Kovin vastahankaiselta kuullostaa kommenttisi Mikko. Uskallan sinutella koska on vaan 40 vuotta vanhempi. Totuushan on, ettei Kemijoki Oy ole tehnyt muuta kuin kosmeettisia korjauksia kutukalojen nousuun. Ihankuin kommentistasi pistaisi läpi Kemijoki Oy:n toimitusjohtajan kannanotto, ja tämä kalasydän, uskotko edes itsekään siihen? Jos tämä kannaottosi on koko hallintoneuvoston kanta, ole pirun pahoillani jo menetettyjen lohisukupolvien puolesta ja tulevasta saamme heittää kirveen kankkulan kuuluun kaivoon. Vielä pahemmalta tuntuu se, että olet luontoa puolustavan Keskustan jäsen ja kansanedustaja. Se jättää jälkimaun, että oletkin Kemijoki Oy:n bulvaani, etkä suoraselkäinen kansan edustaja.

Käyttäjän ZeiEizh kuva
Juha-Matti Hakala

Tuossa jutussa mainostetaan vihreitä siitä, että he olisivat valmiita purkamaan patoja, vaikka samaan aikaan ajavat sitä välttämättömäksi energiapolitiikallaan. Oikea käsi ja vasen käsi, juu nou.

Vihreät jos voittaa helsingin, vantaan ja lespoon enemmistöpaikat, niin kuulemma sitten ajetaan sopimukset fennovoiman kanssa irti. Samaan aikaan kyseiset kaupungit omistaa suuret osuudet kemijoki oystä ja PVOsta.
Että populismin huipulla taas mennään.

Käyttäjän uskap kuva
Pasi Kortesuo Vastaus kommenttiin #10

Oli siinä sivumaininta vihreistä, mutta ei se tainnut olla kyseisen lehtijutun pointti

Käyttäjän heke kuva
Heikki Paananen

Itse pidän Kansanedustaja Kärnää parhaana nykyisistä kansanedustajista, koska hän toimii, kuten kansanedustajan pitääkin: kuunnellen, ja toimien.

Kala-asiassa kannattanee varmaan edetä kuulemalla kommentoija Piri:n kaltaisia asiantuntijalausuntoja (kuten myös vähemmän sellaisia).
Voimayhtiöt voisivat laajentaa businesta matkailuun sallimalla lohen nousun.

Kari Kivelä

Lukiessani kirjoituksen ajattelin ensin, että Mikko on nuoruuttaan ja kokemattomuuttaan uskonut yhtiön hokeman matran; vapaaehtoistoimin ja yhteistyöllä eteenpäin, liiketoimintamme ytimessä on vastuullisuus, täytämme yhdessä kumppaniemme kanssa vesivoimavelvoitteet, mutta haluamme tehdä enemmän! Ajattelin väärin – kyllä Mikko ihan tosissaan on Kemijoki Oy:n mies!

Mikko toivoo kirjoituksessaan Kemijoki Oy:n viestintään muutosta, mutta miten Mikon oma viestintä otsikolla ”Haluammeko kalatiet nyt vain sadan vuoden päästä” eroaa yhtiön twiitistä ” Kannatamme vapaaehtoisia toimia, emme pitkiä oikeusprosesseja.”? – Ei mitenkään, molemmat sisältävät uhkauksen; oikeudessa tavataan, jos yhtiön tahto ei toteudu. Mikko on hallintoneuvosten pätevöityneenä jäsenenä laittanut uhkauksen vielä asetetta väkevämpänä, vieden kalatiet sadan vuoden päähän!

Nykytila, jossa Kemijoen kalatalousvelvoitteet ovat alimitoitettuja, on lain vastainen. Kalatalousvelvoitteita koskevat lupaehdot voidaan saattaa lailliseen tilaan vain saattamalla lupaehdot toimivaltaisen lupaviranomaisen tarkistettavaksi tai muutettavaksi. Lapin kalatalousviranomaisen esittämät vaatimukset kalateiden rakentamisesta, vaelluskalojen ylisiirroista, kalojen istutusvelvoitteista ja velvoitteiden tuloksellisuuden tarkkailusta ovat täysin oikeutettuja. Täysin oikeutettua ja lakien mukaista on myös, että haitan aiheuttaja kantaa vastuunsa ja kustantaa sekä palauttaa vaelluskalojen vapaan liikkumisen vesistössä.

Ihmetellä täytyy miten Kemijoki Oy saa vuodesta toiseen käyttöönsä näitä käsikassaroita Lapin kansanedustajista.

Juhani Piri

Savukosken kunta jyrähtää jokiyhtiölle: Kalatiet on rakennettava Ely-keskuksen esityksen mukaan.

http://www.pohjolansanomat.fi/lappi/savukosken-kun...

Jutussa käy kyllä taas ilmi miten kierosti kemijoessa olevat yhtiöt ovat toimineet ajan saatossa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset