mikkokarna Lapin puolustaja

Onko Jan Vapaavuori kateellinen?

Kaikille on varmasti käynyt selväksi, että Helsingin pormestari Jan Vapaavuori vastustaa maakuntauudistusta. Vastustuksellaan Vapaavuori suojelee sairaanhoitopiirejä. Kuka kansalainen muuten tietää oman sairaanhoitopiirinsä valtuuston puheenjohtajan tai ylimmän virkajohtajan nimen? Tuskin kovin moni. Näin siitä huolimatta, että heillä on subjektiivinen oikeus laskuttaa määrättömästi omistajakuntiaan.

Suomessa on 20 sairaanhoitopiiriä ja lisäksi lukuisia muita kuntayhtymiä, joita Vapaavuori ”suojelee” demokraattiselta päätöksenteolta. Helsinki maksaa HUS:lle vuosittain yli puoli miljardia veronmaksajien rahoja, ja yhteensä tämä maan suurin kuntayhtymä tuuttaa jäsenkunnilleen 1,5 miljardin euron edestä laskuja vuodessa. HUS työllistää reilut 20 000 työntekijää. Ja missä tälle mammutille valitaan nykyään päättäjät? Aivan. Todennäköisesti jossain helsinkiläisessä kabinetissa Vapaavuoren tarjoillessa osallistujille shamppanjaa.

Sairaanhoitopiirit tarvitsevat toki jokainen aina oman johtajan. Kuntatyönantajien tietojen mukaan sairaanhoitopiirien toimitusjohtajat ansaitsevat keskimäärin reilut 10 000 euroa; enemmän kuin kaupunginjohtajat keskimäärin. Sairaanhoitopiireissä on myös 13 toimialajohtajaa, joiden keskipalkka on liki 13 000 euroa, eli pari tonnia enemmän kuin mitä pääministeri tienaa. Sairaanhoitopiirit työllistävät myös yhteensä reilut 100 johdon sihteeriä tai assistenttia. Tätä rakennettako nyt sitten pitää suojella? Kuka siitä hyötyy?

Maakuntauudistus purkaa byrokratiaa ja vähentää tarpeettomia hallintotyöpaikkoja. Se on kylmä fakta, jota ei käy kiistäminen. Kysymys kuuluukin, miksi Vapaavuori niin intohimoisesti näitä työpaikkoja suojelee? Onko kyse siitä, että Vapaavuoren omalla ministerikaudella suurkuntahankkeet törmäsivät seinään ja viivan alle jäi vain valtavasti hukattua aikaa sekä kaaokseen ajettu sote-kenttä? Onko pormestari kateellinen hallitukselle, joka saa asioita aikaan?

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (7 kommenttia)

Käyttäjän ArvoTammela1 kuva
Arvo Tammela

Mikko Kärnä on ottanut kansanedustajana kantaa hyvin moniin tärkeisiin asioihin lähes päivittäin. Siitä hänelle suuret kiitokset. Tämä viimeisin on erittäin ajankohtainen, sillä Kärnä tuo julki Helsingin sairaanhoitopiirin tämän hetkisen rahankäytön, mm. lukuisten johtajien käsittämättömän suuret palkat. Niinpä en ihmettele yhtään, että nämä kovapalkkaiset johtajat vastustavat henkeen ja vereen sote-ja maakuntauudistusta. Sitä ihmettelen ettei yksikään helsinkiläinen tahi uusimaalainen vaikuttaja ole ollut huolestunut siitä, miten kalliiksi heidän oma sairaanhoitopiiri tällä hetkellä tulee. Kun on lukenut tiedotusvälineistä Helsingin terveydenhoidon ongelmista, voi kysyä, saavatko maksajat rahalleen vastinetta nyt voimassa olevalla mallilla.

Pasi Karlsson

Arvo Tammelan kannattaisi olla huolissaan vain omista asioistaan, ei ylittyisi kapasiteetti!

Laukaa tuskin tulee saamaan yhtään edustajaa alueen maakuntahallintoon, vaan laukaan asiat hoidetaan alueen vihreä-enemmistöisen kaupungin päättäjien mukaan!
Hupsis kuis näin kävi?

Käyttäjän nita kuva
Nita Hillner

Ruotsin tilanne on huolestuttava. Aftonbladet sanoo mm. että Ruotsin terveydenhoito on Pohjoismaiden kallein ja myös huonoin. Jonot ovat lisääntyneet ja syöpäpotilaiden jonot jopa vaarallisen pitkät. Ruotsissa jopa mietitään pitäisikö luopua maakäräjistä ja tarvitaanko poliitikkoja lainkaan palvelujen tuottamisen yhteydessä. Ruotsissa on ollut jo pitkään käytössä hallituksen nyt kaavailema malli.

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/pReaj/svensk-v...

Käyttäjän HarriRautiainen kuva
Harri Rautiainen
    Kuntatyönantajien tietojen mukaan sairaanhoitopiirien toimitusjohtajat ansaitsevat keskimäärin reilut 10 000 euroa; enemmän kuin kaupunginjohtajat keskimäärin. Sairaanhoitopiireissä on myös 13 toimialajohtajaa, joiden keskipalkka on liki 13 000 euroa, eli pari tonnia enemmän kuin mitä pääministeri tienaa.

Lupaatko Mikko, että maakuntien johtajille maksetaan vähemmän?

Käyttäjän AriTero kuva
Ari Tero

Harri Rautiainen. Tuskin Mikko mitään lupaa, maakuntien johtaminen on paljon haastavampaa kuin Suomen valtion johtaminnnen. Pääministerille se minkä hän ansaitsee.

Käyttäjän NikoKaistakorpi kuva
Niko Kaistakorpi

Tuossa "lupaava" esimerkki soten alkutaipaleelta:

https://www.aamulehti.fi/kotimaa/sote-yhtion-johta...

Sote-yhtiön johtajat valittiin ilman avointa hakua – kuukausipalkka jopa 10 000 euroa
Suorahaulla valitut johtajat ovat saaneet noin 10-15 prosentin palkankorotuksen verrattuna niihin palkkoihin, joita heille on maksettu sairaanhoitopiireissä.

Useita johtajia on valittu ilman avointa hakua Maakuntien tilakeskus osakeyhtiöön, joka on perustettu Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenneuudistuksen eli soten yhteydessä.

Tammikuun lopussa perustettu yhtiö on yksi lukuisista osakeyhtiöistä, joita perustetaan soten edetessä pääministeri Juha Sipilän (kesk.) johtaman hallituksen linjausten mukaisesti.

Aamulehden tietojen mukaan johtajanimitykset tulivat yllättäen esille keskiviikkona Helsingissä pidetyssä Maakuntien tilakeskuksen projektiryhmän kokouksessa, johon osallistuu sairaanhoitopiirien edustajia eri puolilta Suomea.

Käyttäjän Kirsiomp kuva

Eduskunnassa 14.3. pidetty Maakunta- ja sote-esityksen lähetekeskustelu kesti yöhön, lähes klo 24:ään saakka.

Klo 19.56 lähtien Hanna Halmeenpää (vihr) piti erittäin hyvän puheenvuoron siitä, että ” Valtiolla on vastuu eduskunnan säätämien lakien toimeenpanosta, perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisesta, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumisesta, ympäristöstä, yleisestä edusta ja myös kansainvälisten velvoitteiden, kuten EU-oikeuden, noudattamisesta”:

”Arvoisa rouva puhemies! Hallituksen maakuntalakipaketti sisältää sote-lakien katveessa myös lakiesitykset merkittävästä ympäristöhallinnon viranomaistyön uudelleenorganisoinnista nykyisistä ely-keskuksista ja aluehallintovirastoista osin maakuntiin, osin uuteen valtion lupa- ja valvontavirasto Luovaan. Tästä emme ole tänään keskustelleet juuri lainkaan. Lähetekeskustelu koko maakuntalakipaketista koskee tätäkin varsin isoa ja merkittäviä muutoksia ehdottavaa kokonaisuutta.

Tavoitteena on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion eli tässä valtion lupa- ja valvontaviraston välillä. Tavoitteena on myös tehostaa viranomaisresurssien käyttöä ja mahdollistaa strategisen kokonaisnäkemyksen toteutuminen ympäristöhallinnon asioissa. Eri intressivertailusta halutaan siis selkeämmin yhtenäiseen päämäärään. Sinänsä hyvä tavoite, kunhan se ei johda viranomaistyön ja päätöksenteon riippumattomuuden vaarantumiseen.

Hallituksen lakiesityksen perusteella on aihetta huoleen siitä, miten ely-keskusten ja aluehallintovirastojen nykyisinkin puutteellisesti resursoiduista ympäristövastuualueista osaaminen ja resurssit sekä Luovaan että maakuntiin jyvittämällä saadaan lopputulokseksi vahvaa ympäristöosaamista ja jouhevia prosesseja, ellei resursseja lainkaan samalla lisätä.

Lakiluonnoksesta annetuissa asiantuntijalausunnoissa pidetään tärkeänä muun muassa tavoitetta, että maakunnat järjestäisivät kalatalouden ja vesialueiden hoidon yhteistoiminnassa ja hallinnoltaan riittävän keskitetysti tarvittavan asiantuntemuksen ja osaamisen varmistamiseksi, kuten tälläkin hetkellä on tehty keskittämällä näitä tehtäviä muutaman ely-keskuksen vastuulle koko maan osalta. Tätä resurssiviisasta tehtäväjakoa maakunnille ei kuitenkaan ole lakiesitykseen selkeästi kirjattu. Osassa lausunnoista on esitetty vakavaa huolta myös siitä, että nyt selkeästi ely-keskusten eri vastuualueille kuuluvien kalatalouden ja vesi-talouden tehtävien yhdistäminen maakunnan sektoriviranomaisia integroivaan malliin ja tiiviimpään vuorovaikutukseen yhden johdon alle voisi vaarantaa intressiristiriidoissa kalatalousviranomaisten päätöksenteon riippumattomuuden ja joutumisen alisteiseksi vesitalousintresseille.

Arvoisa puhemies!

Luova-viraston osalta valmistellun lainsäädännön perusratkaisut ovat lakiluonnoksista annettujen lausuntojen valossa kuitenkin laajasti hyväksyttyjä. Peruskuvion sisällä vain on muutamia täysin radikaaleja ratkaisuesityksiä, joihin lainvalmistelun kuluessa on asiantuntijalausunnoissa tuloksetta esitetty painavaa kritiikkiä. Lakiesitysten heikkouksien korjaaminen on näiltä osin nyt eduskunnan vastuulla.

Ympäristöhallinnon tehtäviä, jotka nyt jaetaan maakunnille ja Luova-virastolle, ovat muun muassa luonnon- ja ympäristönsuojelu, vesiensuojelu ja -hoito, kaavaohjaus ja erilaisten lupien myöntäminen ja valvonta. Yhdistävä tekijä ja ympäristöhallinnon keskeinen tarkoitus on yleisen edun valvonta. Se on julkisen vallan käytössä aivan olennaista. Se juuri turvaa erisuuntaisten yhteiskunnallisten intressien toteutumisen osana hallinnon laillisuusvalvontaa. Myös viranomaispäätösten lainmukaisuuden valvonta, tarvittaessa yleisen edun nimissä tapahtuvin valituksin tuomioistuimeen, on oikeusvaltion peruskalliota.

Arvoisa puhemies!

Valtio vastaa oikeusvaltion ylläpitämisestä ja kehittämisestä, perusoikeuksien turvaami-sesta ja arvioinnista. Muun muassa korkein hallinto-oikeus korosti lausunnossaan yleisen edun valvonta-tehtävää ja piti yleisen edun valvontayksikön perustamista ja sen Luova-viraston päätöksiin kohdistuvaa muutoksenhakuoikeutta välttämättömänä — välttämättömänä.

Mitä teki hallitus? Lausuntopalautteen jälkeen poisti Luova- lakiesityksestä sekä yleistä etua valvovan yksikön että viranomaisten muutoksenhakuoikeuden. Yhtä selkeä laillisuuden ja yleisen edunvalvonnan heikennys on se, että ely-keskusten lakkauttamisen yhteydessä poistuu valtiolle kuuluva kuntakaavoituksen ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumisen valvontatehtävä. Sitä ei lakiesityksessä ole osoitettu minkään yleistä etua valvovan vi-ranomaisen vastuulle, ei maakunnille eikä Luova-virastoille. Tämä tulee lisäämään sektoriviranomaisten ja ministeriöiden tehtäväkenttää ja voi vähentää ympäristövaikutusten huomioon ottamista kaavoituksessa. Näin todetaan hallituksen omassa lakiesityksessä — näin siellä todetaan.

Ei kai voi olla niin, että maakuntauudistuksen jälkeen mikään viranomaistaho ei valvo kuntien ja maakuntien kaavojen laillisuutta? Näin tulee tapahtumaan hallituksen itsensä teettämän selvityksen mukaan, jossa professori Eija Mäkinen esittää kuntakaavojen ja alueidenkäytön valvontatehtävän antamista uudelle lupa- ja valvontavirasto Luovalle. Selkeä toimivallan jako alueidenkäytössä eli kaavoituksessa toteutuu kuntien ja maakuntien osalta jatkossakin. Sen sijaan valtio on jäämässä ilman sellaista valvontavaltaa, jota sen vastuulle kuuluvien tehtävien hoitaminen vaatii, ellei eduskunta korjaa tätä lakiesitystä.

Arvoisa puhemies!

Nykyisin ely-keskukset voivat tarvittaessa hakea muutosta esimerkiksi avien vesi- ja ympäristölupapäätöksiin sekä kuntien tai maakuntaliittojen kaavapäätöksiin. Tätä valitusoikeutta ely-keskukset ovat käyttäneet vain harvoin mutta tehokkaasti.

Parasta lainmukaisuuden ja yleisen edunvalvonnan ennakkovarmistusta on ollut se, että valvontatyökalu, myös viranomaisen muutoksen hakumahdollisuus on olemassa. Kaikilla viranomaistahoilla on ollut vahva pyrkimys huomioida eri tahojen lausunnot varmistaakseen päätösten lainmukaisuuden. Joskus pieniä tai isompiakin huteja on saattanut siitä huolimatta sattua. Silloin viranomaisvalituksia on tehty, ja ne ovat me-nestyneet huomattavasti muita valituksia paremmin tuomioistuimissa. Ne ovat siis olleet juuri laillisuusvalvonnan kannalta aiheellisia ja perusteltuja. Miksi siis tämä viranomaisten suorittama laillisuusvalvonta aiotaan poistaa? Sitä lakiesityksessä ei perustella, haluaisin kuulla vastauksia. Jos hallitus haluaa sujuvoittaa eli nopeuttaa lupaprosesseja, pitää turvata lupaviranomaisten resurssit. Yleisen edun valvonta asian käsittelyn kaikissa vaiheissa on tarpeellista. Näin aveissa ja ely-keskuksissa toimitaan nytkin. Mitään perusteita laillisuusvalvonnan heikentämiselle ei ole olemassa.

Hallitus haluaa purkaa byrokratiaa, hyvä. Tässä kohtaa keinot vain ovat aivan käsittämättömät. Viranomaisvalitukset eivät ole tähänkään saakka olleet keinotekoisia hankkeiden jarrutusyrityksiä vaan aiheellisia ja pe-rusteltuja valtiolle kuuluvan vastuun mukaisesti.

Esimerkiksi ely-keskusten osuus kaikista kaavoitusta koskevista valituksista on viime vuosina ollut vain noin 4 prosenttia. Ely-keskusten kaavavalituksista kuitenkin 80 prosenttia on hyväksytty korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Valvontaa on siis tarvittu. Jos ja kun lupaprosessit halutaan jouheviksi ja virheet ja ylimääräiset viiveet lähelle nollatasoa, ratkaisu ei löydy lupapäätösten ja kaavoituksen laillisuusvalvonnan ja yleisen edun valvonnan heikentämisestä. Niillä keinoilla oikeusvaltio nimeltä Suomi ei voi ajaa. Siinä mennä töräytetään pahasti metsään. Lainsäätäjän vastuun ja oikeusvaltioperiaatteen huolellinen huomioiminen on varmempi tie.

Lakiesitys Luova-virastosta ja maakunnista vaatii näiltä osin valiokuntakäsittelyssä olennaisia korjauksia ja ilman muuta myös perustuslakivaliokunnan laillisuustarkastelun.

Arvoisa puhemies!

Hallituksen lakiesityksessä on raskaan sarjan linjauksia, jotka vaativat perustuslaillisen tarkastelun. Valtiolla on vastuu eduskunnan säätämien lakien toimeenpanosta, perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisesta, valta-kunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumisesta, ympäristöstä, yleisestä edusta ja myös kansainvä-listen velvoitteiden, kuten EU-oikeuden, noudattamisesta. Valtio ei voi vapautua näistä vastuista, vaikka toimivaltaa siirrettäisiin itsehallinnollisille maakunnille ja kunnille sekä uusille valvonta- ja lupavirastoille. Toisin kuin hallituksen lakiesitykseen nyt on kirjattu, vastuuta laillisuusvalvonnasta ei voida jättää hoitamatta. Sitä ei voida siirtää kansalaisjärjestölle tai kuntalaisille, joilla kyllä on oikeus, mutta ei velvollisuutta eikä myöskään usein osaamista ja riittäviä resursseja hakea muutosta lainvastaisiin päätöksiin.

[Puhemies koputtaa]

Arvoisa puhemies! Lopetan sanomalla, että pidetään perusasiat ja vastuut kunnossa, se on meidän tehtävämme lainsäätäjinä."

---

Hienoa Hanna! Toivotaan, että vihreät ja kaikki muutkin luonto- ja kulttuuri-ihmiset pitävät edellä esitetystä kiinni.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset