mikkokarna Lapin puolustaja

Kaikki blogit puheenaiheesta Ihmisoikkeusrikkomukset

Valtion on puututtava Saamelaiskäräjien ihmisoikeusloukkauksiin

Englantilainen poliitikko John Dalberg-Acton kirjoitti vuonna 1887, että valta turmelee ja absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti. Suurelta osaltaan tämän vuoksi läntisissä demokratioissa noudatetaan vallan kolmijako-oppia, jonka mukaisesti lainsäädäntövalta, tuomiovalta ja toimeenpanovalta on erotettava toisistaan. Saamelaispolitiikassa tämä ei tunnu pätevän.

Ikääntyneitä kohtelu usein ihmisoikeuksien ja perustuslain vastaista

Suomi on hyväksynyt YK:n ihmisoikeuksien julistuksen ja täydentänyt sitä monin säädöksin. Suomen perustuslain keskeiset kohdat perustuvat ihmisoikeuksien julistukseen. Ihmisoikeuksien julistuksen mukaan muiden muassa ketään ei saa asettaa muita huonompaan ja eriarvoiseen asemaan julistuksessa mainituista syistä. Näihin syihin  kuuluu epäilemättä myös ihmisen ikä eli ikäsyrjintä on kielletty. Suomen perustuslain 2 luvun 6 §:n mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan muiden muassa iän, terveydentilan tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä