mikkokarna Lapin puolustaja

Kaikki blogit puheenaiheesta Sukupuolen moninaisuus

Klik - hyrrr!

Psykologian professori Robert B. Cialdini lanseerasi ilmaisun "Click whirr". Se viittaa ihmisten taipumukseen reagoida johonkin tietoon tai tilanteeseen mekaanisesti, pysähtämättä pohtimaan onko reaktiossa sen kummemmin järkeä. Suomalaisittain voisi puhua vaikka klik-hyrr-ilmiöstä.

Tätä hyrräämistä on taas näkynyt sukupuolen moninaisuutta käsittelevissä keskusteluissa, kun muutaman Oriveden kaupunginvaltuutetun huuhaa-aloite on tullut julkisuuteen. Transvastaiset tyypit lyövät pöytään paitsi virheellisiä, myös täysin epärelevantteja argumentteja. Katsotaanpas.

Sukupuolitietoutta varhaiskasvatuksen ammattilaisille


Valtakunnallisen varhaiskasvatuksensuunnitelman perusteet sisältävät varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja varhaiskasvatuksen parissa työskenteleviä velvoittavia ja kasvatusympäristön arvomaailmaa ohjaavia periaatteita, joista uudistuneimpana voidaan pitää varhaiskasvatukselta edellytettävää sukupuolitietoista toimintakulttuuria. VASUn arvoperustassa tämä näkyy velvoittavana kirjauksena noudattaa yhdenvertaisuutta, osalisuutta ja tasa-arvoa edistäväviä toimintatapoja kaikissa varhaiskasvatukseen liittyvissä toiminnoissa :

 

Sukupuolen korjaamisen katumisen yleisyydestä transihmisten keskuudessa

Sukupuolen moninaisuutta sivuavissa keskusteluissa törmää joskus radikaalin kuuloisiin väitteisiin, joiden mukaan transihmiset katuisivat joko yleisesti tai ainakin merkittävässä mittakaavassa osallistumistaan sukupuolenkorjausprosesseihin.

Lääkärilehti sukupuolen moninaisuudesta

Arvovaltainen asiantuntijajulkaisu nimeltään Lääkärilehti on julkaissut artikkelin ajankohtaisesti suurta yleisöä kiinnostavasta aiheesta - sukupuolen moninaisuudesta siis.

WPATH:n hoitosuositukset myös suomen kielellä

      "World Professional Association for Transgender Health (WPATH) on kansainvälinen, monialainen asiantuntijajärjestö, jonka tehtävänä on edistää näyttöön perustuvaa hoitoa, koulutusta, tutkimusta, oikeuksien ajamista ja kunnioitusta sekä yhteiskuntapolitiikkaa transsukupuolisten ja muunsukupuolisten ihmisten terveydenhoidossa.

Sukupuoli on perustaltaan ennen kaikkea kehollinen ominaisuus

Ihmisen erottaa muista orgaanisista eliöistä ainoastaan yksi seikka - ihmisellä on ylivoimainen kyky rakentaa tietoisuuttaan jalostamalla emotionaalisia kokemuksiaan tunteiksi ja muodostamalla  niistä koherentti ja itsereflektiivinen minäkuva :)  

 

Kolmas juridinen sukupuoli

Suomessa juridinen sukupuoli määritellään edelleenkin jokseenkin vanhanaikaisesti lapsen syntyessä ulkoisten sukupuolitettujen piirteiden perusteella joko mieheksi tai naiseksi, vaikka lapsen sukupuolen voi tietää vasta sitten, kun lapsi itse kertoo sen.

Montako "genderiä" on olemassa?

Sosiaalisella  sukupuolella (eng. gender) tarkoitetaan sosialisaation kautta omittua sukupuoliroolia ja käsitystä sukupuolen mukaisesta käyttäytymisestä. Perinteisesti tytöt ja pojat on opetettu jo  hyvin varhaisessa kehitysvaiheessa tunnistamaan sukupuolten väliset erot kannustamalla lapsia suuntaamaan kiinnostuksensa sukupuolisterotypisiin aiheisiin esimerkiksi leikkikaluvalinnoilla ja lapsille kerrottujen tarinoiden ja satujen ohjaavilla sukupuoliroolituksilla.

Viranomaisten velvollisuudesta edistää tasa-arvoa

Vuoden 2015 alusta lähtien voimassa olleen uudistuneen tasa-arvolain soveltaminen työelämässä, opetuksen ja koulutuksen tarjonnassa, tavaroiden ja palveluiden tarjonnassa sekä viranomaistoiminnassa on tehty varsin helpoksi, sillä Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut lain soveltamista helpottavaa ohjeistusta asianmukaisen riittävässä määrin. 

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä