mikkokarna Lapin puolustaja

Kaikki blogit puheenaiheesta Tasavero

Tuumailua tasaverosta

Joissain vaalikoneissa on kysytty suhtautumista ansiotulojen tasaveroon. Pidän keskeisenä tavoitteena työn verotuksen alentamista, mutta en ole lähtökohtaisesti koskaan kokenut suurta epäoikeudenmukaisuuden tunnetta siitä, että ansiotuloja verotetaan progressiivisesti.

Kokoomuksen ja EK:n sokea usko dynaamisiin vaikutuksiin

Tällä hallituskaudella erityisesti Petteri Orpo on kyllästymiseen saakka viljellyt termiä "dynaamiset vaikutukset". Yleensä muiden perusteluiden ehtyessä se otetaan käyttöön, kun mikään tutkimus tai selvitys ei tue tavoiteltuja päätöksiä. EK on nyt samassa kelkassa vaaliohjelmassaan ja uskoo sekä omistajien että yritysten verotuksen merkittävän laskun tuovan automaattisesti suuren määrän verotuloja takaisin ilman, että tarvitsisi lainkaan verottaa jotain muuta kohdetta. Näiden taustalla ei vaikuta olevan mitään muuta kuin ideologian luomaa sokeaa uskoa.

Parhaiten työttömiä aktivoi taattu perustulo

Työttömiä yritetään Suomessa kovasti aktivoida. Onko tosiaan kyse siitä etteivät työttämät halua tehdä hommia, ja että heitä pitää siihen sanktioilla patistaa? Otetaanpa hetkeksi järki käteen ja mietitään mikä aktivoitumista oikeasti estää.

Tasaveromalleja

Kaivelin 2014 verotietoja. Niissä ei sikäli ollut mitään yllättävää, vähän tuloja omaavat maksavat veroja vähän ja suurituloisimmat eivät keskimäärin maksa sen isompaa veroprosenttia kuin ylempään keskiluokkaan kuuluvat, koska pääomatulot veroprosentteineen jne.

 

Kilpailukyvyttömyyden perussyy on löydetty.

Somessa käydään vilkasta keskustelua velkaantumisen perussyistä. On perusteltu tuotu hyviä näkemyksiä kulutuskysynnästä esille, johoihin myös on helppo yhtyä. Vaikka vienti on tärkeää, niin kotimaisesta tuotannosta ja kulutuksesta tulee suurin osa kansantuotteeseen. Mikä on siis kansallinen ostovoima ?  Kaiken kehittymisen ja eteenpäin menemisen lähtökohta on kysynnän laajeneminen. Maassa on tehty pitkään virheellistä ja epäloogista politiikkaa, jossa tarjontaa pyritään laajentamaan kysynnän kustannuksella. Tätä linjaa seuraa myös nykyisen hallituksen toimenpiteet.

Koulutus ei aina kannata

Nyt puhutaan vaihteeksi koulutuksesta. Ajatuspaja Liberan viikon vieraana haastattelun antanut professorina ja yliopiston rehtorina toiminut Kari Raivio esitti ajatuksen maisteriverosta, jolla veronmaksajien rahoista koulutuksen saaneet ja menestyneet laitettaisiin maksamaan koulutuksensa takaisin. Ajatus herätti huomiota, ja siitä uutisoitiin mm. Talouselämä-lehdessä sekä sosiaalisen median säikeissä.

Helsingin Sanomat antoi väärän todistuksen Viron verotusjärjestelmästä

Helsingin Sanomien sarjan "Voi hyvin, Eurooppa" viimeisessä osassa lauantaina 15.2 vertailtiin Viron sosiaaliturvaa suomalaiseen antaen ymmärtää, että Viro kohtelee kansalaisiaan nuivasti. Jutussa mm. luotiin kuvaa valtiosta, joka verottaa pienituloisia kansalaisiaan yhtä ankarasti kuin varakkaimpiakin. Kyse oli tietysti Virossa käytössä olevasta tasaverosta, joka on 21 % ja siitä yleisestä luulosta, että ko. verotustapa tarkoittaisi, että veroa perittäisiin jokaisesta ansaitusta eurosta. Näin ei ole. Tasavero peritään vasta määritellyn verottoman osan ylittävästä ansiosta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä