mikkokarna Lapin puolustaja

Kaikki blogit puheenaiheesta Vieraannuttaminen

Olet velvoitettu lasten asian ajamiseen!

Moni miettii, suhtautuu tai omaa vahvan "tiedon" siitä mikä Isät lasten asialla ry on. Monille yhdistys ja asia on vieras, toisaalta moni ajattelee "kyllähän nämä huoltoriidat tiedetään" tai "tuo on tuota isien asiaa". Ydinperheessä asuva vanhempi tai vaikkapa eronnut, mutta tilanteeseen ja asioiden sujumiseen tottunut vanhempi tai isovanhempi ei voi näitä ymmärtää - ennenkuin kolahtaa.

Vieraannuttaminen on kriminalisoitava pian

Vieraannuttamisella tarkoitetaan erotilanteen jälkeen ilmenevää toisen vanhemman harjoittamaa tahatonta, tahallista tai jopa pakkomieleistä etävanhemman tapaamisen ja yhteydenpidon hankaloittamista tai täydellistä estämistä ja lapsen käännyttämistä etävanhempaa vastaan.

Lapsen edun toteutuminen erossa vaatii uutta lainsäädäntöä

Lapsiperheiden erotilanteet kuormittavat perheitä, eniten lapsia jotka ovat vanhempien toimiin syyttömiä. Vaikka vanhemmat tiedostavat toimiensa merkityksen lapselle yleisellä tasolla, on eron keskellä vaikea asettua katsomaan tilannetta lapsen edun kautta. Erossa tunteet ja uupumus vievät voiton rationaalisuudesta. Kisa paremman vanhemman tittelistä ja katkeruus erosta johtaa hyvin helposti toisen vanhemman syrjäyttämisen lapsen arjesta. Järjestelmämme ei tue jaettua vanhemmuutta eikä esimerkiksi vuoroasumista juuri lainkaan.

Oikeuskäytäntömme lietsoo riitaa

Täydellisessä maailmassa ihmiset noudattavat lakia ja sen henkeä. Aina kuitenkin löytyy ihmisiä jotka ovat valmiita toimimaan yhteiskunnan normien vastaisesti. Yhteiskunta pyrkii suojaamaan kansalaisiaan heitä vastaan rikoslailla. Rikoslaki toimii ennaltaehkäisevänä pelotteena ja toisaalta mahdollistaa kansalaisten suojaamisen sulkemalla tarvittaessa rötöksen tekijän vankilaan. Pelotehan ei ole pelote, jos tietää, ettei rangaistusta tule.

Vieraannuttaminen ei ole hyvää vanhemmuutta

Olin mukana Ylen A2-Eroillassa 3.12.2013. Siellä vahvistettiin tuhansien ns. tapaajavanhempien ja jo vieraannutettujen aikuisikään ehtineiden lasten kokemuksellinen tieto: Lapsen vieraannuttamista ei nähdä vakavana osoituksena huonosta vanhemmuudesta. Studiovieraana ollut käräjätuomari totesi että "vanhemmat jotka vieraannuttavat tai estävät tapaamisia ovat muuten hirveän hyviä vanhempia". Ajatelkaa! Lisäksi hän vahvisti minulle "chat-huoneessa" että vakiintuneet olosuhteet eli status que on ratkaiseva peruste lähihuoltajaa valitessa.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä