mikkokarna Lapin puolustaja

Kaikki blogit puheenaiheesta metsähallitus

Kansallisuusvarallisuus pelastettava

Valtion metsät edustavat kolmannesta eli 12.6 miljoonan hehtaarin kansallisomaisuutta, Sen myötä alueellisen yritystoiminnan ja teollisuuden toimintaedellytykset otetaan huomioon. Myös työllisyydestä huolehditaan. On välttämätöntä, että Metsähallitus voi harjoittaa monikäyttö metsätaloutta. Valtion maaomaisuuden ohjaaminen kansavaltaisen päätöksenteon ulkopuolelle mahdollistaa maa- ja vesialueita koskevan omistuksen ajautumisen spekulatiivisen sijoittamisen kohteeksi.

Mikä muuttuu uudessa metsähallituslaissa?

Maa- ja metsätalousvaliokunta antoi mietintönsä metsähallituslaista tänään ja valiokunta esittää eduskunnalle lain hyväksymistä muutettuna. Olemme molemmat osallistuneet aktiivisesti asian käsittelyyn tahoillamme: Markus perustuslakivaliokunnassa ja talousvaliokunnassa, Mikko ympäristövaliokunnassa ja maa- ja metsätalousvaliokunnassa. Emme ole lappilaisina kansanedustajina kaikilta osiltaan tyytyväisiä lopputulokseen, mutta uskomme, että tämän lain kanssa kyetään Lapissakin elämään.

Metsurin pojan mietteitä Metsähallituksesta

Tänään on puhuttu metsähallituslaista. Kolmen suuren puolueen eduskuntaryhmien puheenjohtajat puolustivat lakia, kun taas retkeilyvaatteisiin pukeutuneet mielenosoittajat sitä tietysti vastustavat. On tietysti hienoa, että maaseudulla tärkeää Metsähallitusta ja sen liikelaitosmallia puolustetaan, mutta minä kyllä löydän metsähallituslaista ja koko liikelaitoksen lähihistoriasta paljon muutakin huonoa kuin retkeilijöiden tulistelupaikkojen katoamisen.

 

Metsureiden katoava heimo

 

Hallitus ei näe metsää puilta

Metsähallitusta on yritetty yhtiöittää jo vuosia.  Nyt taas syynä on eu-kilpailulainsäädäntö, vaikka pienellä googlailulla aiheesta löytyi puolenvuoden takaa uutinen, että eu ei ole siihen syynä.

Mikä siinä on, kun koko ajan täytyy muuttaa asioita, vaikka ei perusteluita löydy ja silti vaan vänkätään ja tehdään. Vähän niinkun nato. Ylivoimainen enemmistö kansalaisista haluaa pysyä sotilaallisesti liittoutumattomana, mutta silti ominpäin allekirjottivat isäntämaasopparin, mikä siis mahdollistaa usan koska tahansa tuovan sotakalustoaan maahamme, kuten juuri ollaan nähty.

Luonto tarvitsee nyt puolustajaa

Hallitus ilmoitti viime kesänä valmiudestaan lähteä pilkkomaan metsähallitusta. Tarkoituksena on yhtiöittää metsähallituksen hallinnoima puukauppa. Vielä edellisen hallituksen aikana oppositiossa istuneet perussuomalaiset ja keskusta vastustivat äänekkäästi kokoomuksen eteenpäin ajamaa yhtiöittämishanketta. Valitettavasti hallitusvastuun myötä heidänkin kelkkansa näyttää kääntyneen. Hallitus on perustellut uutta metsähallituslakia EU:n kilpailuneutraliteettivaatimuksilla, joka tarkoittaa konkurssisuojan poistamista sekä verokohtelun tasavertaistamista.

Kansallisomaisuutemme ei ole kaupan

Metsähallitus hallinnoi kolmasosaa Suomen pinta-alasta. Kyseessä on meidän kaikkien yhteinen kansallisomaisuutemme. Metsähallitusta koskevaa lainsäädäntöä ollaan uusimassa, ja eduskunta tekee päätöksen asiasta parin viikon sisällä. Hallitus esittää Metsähallituksen metsätaloustoimintojen yhtiöittämistä ja lisäksi muita merkittäviä muutoksia Metsähallituksen konserniin.

LAMMASPAIMEN, uusi ammattinimike Suomeen

Paimeniahan meillä on ollut viemään lehmikarjaa parhaalle laidunmaalle.

Lampaat on pidetty aidoissa ja saarissa.

Lampaat  taas löytyvät Pelson vielä toimivasta vankilasta.

Apu löytynee uusista maahanmuuttajista, sillä Keskipohjanmaalehden  13.1.2016 mukaan uudet maahanmuuttajat tulevat TE-toimiston asiakkaiksi keväällä.

Maahanmuuttajissa on paljon henkilöitä joiden lähtömaissa lammaspaimenkulttuuri  jatkuu vättämättömyytenä.

Alueelliset erityispiirteet huomioitava – ei kausilupia Lappiin

Metsähallitus on ilmoittanut kaavailevansa pienriistan kausilupien myynnin laajentamista valtion mailla myös Lappiin. Metsähallitus selvittää mahdollisuutta muuttaa merkittävän osan lyhytaikaisista luvista koko jahtikauden pituisiksi kausiluviksi, kun nyt metsäkanalintujen metsästykseen valtion mailla voi ostaa ainoastaan vuorokausilupia.

Uusi metsähallituslaki on valmisteltava tarkkaan

Metsähallituslaki puhuttaa jälleen erityisesti pohjoisessa eikä kumma. Onhan Metsähallitus alueen suurimpia työllistäjiä ja metsätalouden lisäksi myös luontopalveluiden toiminta on alueella tärkeää. Porotalous toimii valtion mailla ja myös kaikki paikallisten perinteiset nautintaoikeudet, kuten metsästys, kalastus ja marjastus tapahtuvat pitkäli samoilla alueilla. Myös matkailun kehittäminen vaatii onnistuakseen valtion omistamia maa- ja vesialueita, kuten lähes kaikkien muidenkin elinkeinojen kehittäminen.

Metsästyssäädökset täysremonttiin

Lapin Kansa otti pääkirjoituksessaan 1.9.2015 terävästi kantaa metsästystä koskettavaan sääntelyyn. Metsähallituksen lupamyyntipolitiikka on Suomessa kankeaa ja yrittäjille haastavaa. Metsästystä myös säännellään tarpeettomasti maa- ja metsätalousministeriön toimesta. Naapurimaassamme Ruotsissa metsästäjät saavat itse käytännössä päättää, mitä laillisia riistaeläimiä he syksyisin metsästävät. Ruotsissa metsästysaika on myös Suomea pidempi, elokuusta tammikuun loppuun, ja tämä täysin riippumatta lintukantojen koosta.

Toimituksen poiminnat

Tämän blogin suosituimmat kirjoitukset

Julkaise syötteitä